โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯลงพื้นที่ตัดยอดอนุรักษ์พันธุ์ต้นมะขามเก่าแก่กว่า100 ปีแล้ว

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่บริเวณท้องสนามหลวง ฝั่งทิศเหนือ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ ลงพื้นที่ ตัดยอดต้นมะขาม บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อนำไปเสียบตอใหม่ เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ต้นมะขามที่มีความเก่าแก่และมีอายุกว่า 100 ปี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากในการก่อสร้างพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางกรมศิลปากร มีความจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่สนามหลวงในการก่อสร้างและจะต้องมีการเคลื่อนย้ายต้นมะขามกว่า 50 ต้น ออกจากพื้นที่ ซึ่งเกรงว่าต้นมะขามที่มีอายุมากหากมีการเคลื่อนย้ายออกไปอาจจะได้รับความเสียหายหรืออาจจะตายได้ ดังนั้นจึงจะต้องมีการอนุรักษ์พันธุ์ต้นมะขามต้นเดิมไว้ โดยกิ่งต้นมะขามแต่ละกิ่ง จะมีหมายเลขประจำกิ่งตรงกับหมายเลขต้นมะขาม ซึ่งหาก ต้นมะขามที่เคลื่อนย้ายออกไปเกิดตาย ก็จะนำกิ่งที่ได้มีการอนุรักษ์ไว้และมีหมายเลขตรงกัน จะนำมาปลูกทดแทนต้นเดิม โดยกิ่งต้นมะขามที่ตัดไปก็จะนำไปอนุรักษ์ไว้ที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา

ทั้งนี้ ทางกทม.จะร่วมกับผู้เชี่ยววชาญจากสวนนงนุช จ.ชลบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมศิลปากร จะทำการเคลื่อนย้ายต้นมะขามออกจากพื้นที่ท้องสนามหลวง เพื่อเตรียมการดำเนินงานก่อสร้างพระเมรุมาศ ภายในช่วงเดือนปลายเมษายนนี้