ราคายางสูงต่อเนื่อง ชาวสวนบึงกาฬต้องกรีดแม้เข้าหน้าผลัดใบ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายสิทธิพร ดวงมาลา ชาวสวนยางพาราบ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่าระยะนี้อากาศเริ่มเข้าสู่หน้าแล้งฝนหยุดตกมานานและยังเป็นระยะที่ต้นยางพาราผลัดใบทำให้ต้นยางให้น้ำยางน้อยกว่าหน้าฝนและต้นหน้าหนาว ตนมีพื้นที่ปลูกยางพาราจำนวน 6 ไร่ จากเคยขายยางก้อนถ้วยได้ 350-400 กิโลกรัม ก็ขายได้แค่ 250 กิโลกรัม ลดลงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงหน้าฝนต้นหน้าหนาวจะกรีดยาง 2 วันหยุดพัก 1 วัน แต่ระยะนี้ต้องกรีดยาง 1 วันพัก 1 วัน หรือไม่ก็กรีด 1 วัน พัก 2 วัน ในหนึ่งเดือนก็ขายยางก้อนถ้วย 2 ครั้ง แม้ระยะนี้ต้นยางพาราผลัดใบ ก็ต้องกรีดเพราะทุกคนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทุกวัน ยางที่ขายล่าสุดเป็นยางก้อนถ้วยค้างคืนได้กิโลกรัมละ 41 บาท ราคายางระดับนี้ทำให้เกษตรกรทุกคนพอใจ ถ้าราคาเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เกษตรกรก็ยิ้มได้ มีความสุขมีเงินเก็บไว้ใช้ ดีกว่าที่ผ่านๆ มา ก่อนหน้านี้ที่ยางก้อนถ้วยเคยราคาตกถึงกิโลกรัมละ 15 บาท ถ้ายางก้อนถ้วยราคากิโลกรัมละ 40 บาทขึ้นไปเกษตรกรก็มีความสุขมากขึ้น เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นตามไปด้วย เพราะเกษตรกรมีกำลังซื้อมากยิ่งขึ้น

สำหรับราคายางพารา ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 31 มกราคม 2560 ยางแผ่นดิบ 1-3% กิโลกรัมละ 93.82 บาท ยางแผ่นดิบ 3-5% กิโลกรัมละ 93.62 บาท ยางแผ่นดิบ 5-7% กิโลกรัมละ 92.62 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 กิโลกรัมละ 98.04 บาท น้ำยางสด ณ โรงงานกิโลกรัมละ 84.65 บาท และเศษยาง ณ โรงงานกิโลกรัมละ 42.50 บาท

ที่มา : มติชนออนไลน์