จีนเร่งฝ่ายไทยปรับท่าเรือ ‘เชียงแสน’ รับ-ส่ง ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต

เชียงราย – นางสาวผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย เผยว่า ปัจจุบัน จังหวัดเชียงรายมีการค้าชายแดนกับประเทศจีนผ่านมณฑลยูนนาน จีนตอนใต้ด้วยมูลค่าปีละมหาศาล โดยเฉพาะการค้าทางเรือแม่น้ำโขงล่าสุดรัฐบาลกลางของจีน พัฒนาเส้นทางคมนาคมด้วยนโยบายเบ็ดเสร็จทางเดียว หรือ One Belt One Road เพื่อมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจจีนตอนใต้ในเขต 3 มณฑล คือ มณฑลยูนนาน มณฑลเสฉวน และมณฑลกุ้ยโจว มีการพัฒนาท่าเรือเมืองกวยเหล่ย เมืองท่าหน้าด่านในแม่น้ำโขงของจีนตอนใต้ อยู่ในเขตมณฑลยูนนานให้เป็นช่องทางพิเศษช่องทางเดียวที่จะใช้เพื่อการขนส่งสินค้าประเภทแช่แข็ง อาหารทะเล ผักสดและผลไม้ทุกชนิด ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยงบประมาณกว่า 63.5 ล้านหยวน หรือประมาณ 350 ล้านบาท เนื้อที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร รองรับอาหารแช่แข็งถึง 3,800 ตัน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส หมุนเวียนอาหารแช่แข็งได้ปีละประมาณ 150,000 ตัน ฯลฯ

โครงการดังกล่าวของจีนจะแล้วเสร็จในวันที่ 31 มกราคมนี้ คาดว่าจะเปิดใช้งานในราวต้นเดือนมีนาคม 2560 เพื่อเตรียมเปิดใช้งานและจะส่งผลต่อการขนส่งสินค้าในแม่น้ำโขง โดยเฉพาะปัจจุบันมีคู่ค่าสำคัญคือท่าเรืออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ของประเทศไทย

ล่าสุดทางการจีนแจ้งขอให้ฝ่ายไทยเร่งดำเนินการรองรับด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ โดยเฉพาะที่ท่าเรือแม่น้ำโขงเชียงแสน แห่งที่ 2 และท่าเรือเอกชนต่างๆ เพื่อรองรับตู้คอนเทนเนอร์ปรับอุณหภูมิยาว 40 ฟุต ให้มีลานพักและสามารถขนถ่ายขึ้นลงเรือ ซึ่งทางหอการค้าในฐานะกรรมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภาครัฐและเอกชน เสนอข้อมูลนี้ต่อผู้ว่าราชการรับทราบแล้ว สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษา และพิจารณาแก้ไขระบบที่ยังไม่รองรับอย่างเร่งด่วน เตรียมจัดประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด