หนองคาย หนุนเลี้ยงแพะ-ส่งออก สปป.ลาว

หนองคาย – นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ต้องการให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากการทำเกษตร ทำนา เลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงโควากิว จะทำให้เพิ่มมูลค่าให้กับโค จากโคพื้นเมืองธรรมดาจะกลายเป็นโคพันธุ์ดีที่ตลาดต้องการ ขายได้ราคาสูงขึ้น จัดสรรงบประมาณให้ส่วนหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำเพิ่มหลักความรู้ทางวิชาการให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการเลี้ยงแพะนั้น เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เป็นอย่างดี มีตลาดรองรับ ประเทศเพื่อนบ้านต้องการบริโภคเนื้อแพะสูง ตัวหนึ่งอยู่ที่ 2,300-2,500 บาท ใช้เวลาเลี้ยงสั้น จัดหาแพะแม่พันธุ์ให้เกษตรกรอีก 21 ตัว

ด้าน นายนัฐพงษ์ เทศนา ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ กล่าวว่า ศึกษาข้อมูลว่าการเลี้ยงแพะ เลี้ยงง่าย โตเร็ว ชักชวนเพื่อนบ้านเลี้ยง ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากจังหวัดหนองคาย ซึ่งแม้ว่าขณะนี้จะเลี้ยงอยู่ไม่มาก แต่ก็มีพ่อค้าชาวลาวมาติดต่อขอซื้ออย่างต่อเนื่องผลิตให้ไม่ทัน คาดว่าการเลี้ยงแพะจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมที่ดีแก่ครอบครัวได้

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด