สวทช. – พันธมิตร จัดงาน “THAILAND TECH SHOW 2019” อยากแตกต่าง สร้างธุรกิจ ด้วยนวัตกรรม พลาดไม่ได้ 5-6 ก.ย. นี้

(30 ก.ค. 62) กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  ผู้อำนวยการ สวทช. แถลงข่าวถึงภาพรวมการจัดงาน พร้อมโชว์ไฮไลท์บางส่วนจากวันจริงชวนชมงาน THAILAND TECH SHOW 2019 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ที่คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน (360 องศา Innovation X Sustainability)” เพื่อให้เป็นตลาดเทคโนโลยี เชื่อมโยงงานวิจัยจาก สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ สู่ภาคธุรกิจ เกิดการต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง     ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้แล้วที่ www.nstda.or.th/thailandtechshow

นอนวูฟเวนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (Magik Growth) โดย เอ็มเทค สวทช

ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า THAILAND TECH SHOW เป็นงานที่นำเสนอในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี ที่เหมาะให้นักลงทุน นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ Startup ผู้ที่มองหานวัตกรรมและพร้อมลงทุน ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมงาน เพื่อโอกาสพบกับนักวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโจทย์ความต้องการที่เหมาะสมกับธุรกิจ พร้อมอัพเดทความรู้และเทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจับตา เป็นข้อมูลสำหรับทิศทางในการดำเนินงานธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงสามารถมองหาธุรกิจนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และพร้อมขายได้

งาน Thailand Tech Show นี้ เป็นการรวม 2 งานใหญ่เข้าด้วยกัน ได้แก่ งานหิ้งสู่ห้าง หรือ Tech Show และงาน NSTDA Investors’ Day ซึ่ง สวทช. และพันธมิตร ได้ร่วมกันจัดงานมาเป็นเวลาหลายปี โดยงาน NSTDA Investors’ Day ได้เริ่มจัดงานครั้งแรกในปี 2553 และงาน Tech Show เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2558 โดยได้รวมตัวกันเป็นงาน Thailand Tech Show ตั้งแต่ปี 2559 และการดำเนินงานที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน มีเทคโนโลยีที่เข้าร่วมงานแล้วมากกว่า 670 ผลงาน จากหน่วยงานวิจัยพันธมิตรภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี เกิดการเจรจาและถ่ายทอด เทคโนโลยีจำนวน 59 รายการ มีบริษัทที่รับการถ่ายทอดฯ จำนวน 53 บริษัท และกิจกรรม NSTDA Investor’ Day จำนวน 15 รายการ อาทิ ENZbleach, SafeMate, ENZease, NETPIE, มิวอาย 3D, Aqua-RASD, CephSmile, SUNFLOW เป็นต้น มีบริษัทที่รับการถ่ายทอดฯ จำนวน 20 บริษัท

แผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์

“ในปี 2562 สวทช. กำหนดจัดงาน THAILAND TECH SHOW 2019 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน (360 องศา Innovation X Sustainability)” เพื่อเสริมความเข้มแข็งของธุรกิจเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แบบครบวงจรอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ พบกับ การแสดงผลงานเทคโนโลยีจากหน่วยงาน วิจัยพันธมิตรของรัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี กว่า 240 ผลงาน จาก 40 หน่วยงาน ครอบคลุมในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อาหารและเครื่องดื่ม เกษตรและประมง เภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น ซึ่งงานนี้จะช่วยเสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการและนักลงทุน รวมถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการต่อยอดผลงาน วทน. จากหิ้งสู่ห้าง เชื่อมโยงให้เอกชนเข้าถึงง่าย พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วย วทน.”

สำหรับผลงานเด่นภายในงาน THAILAND TECH SHOW 2019 ประกอบด้วย 5 ผลงานจาก สวทช. ได้แก่ สารทำหมันสัตว์เพศผู้แบบไม่ผ่าตัด (V-HAPPY) โดย นาโนเทค สวทช. ซึ่งเป็นการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้เพื่อนำส่งสารสำคัญที่สกัดมาจากธรรมชาติ มีประสิทธิภาพยับยั้งเซลล์การสร้างอสุจิได้ดีเพื่อใช้เป็นสารทำหมัน ตอบโจทย์วิธีการทำหมันสัตว์ที่เป็นมิตรมากขึ้น จิ๊บจิ๊บ (JibJib CUI) โดย เนคเทค สวทช. เป็นแพลตฟอร์มระบบบริการผู้ช่วยอัตโนมัติที่สามารถโต้ตอบอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนคุยกับมนุษย์ ด้วยการนำ 3 เทคโนโลยีเด่นมารวมกัน คือ พาที (Partii) แพลตฟอร์มรู้จำเสียงพูด วาจา (VAJA) แพลตฟอร์มสังเคราะห์เสียง และอับดุล (Abdul) แพลตฟอร์มสร้างแชตบอต แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล (Traffy City Platform) โดย เนคเทค สวทช. เป็นนวัตกรรมบริหารจัดการเมืองด้วยข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT และ AI ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลและสถิติที่สำคัญง่ายขึ้น ทำให้วางแผนและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ นอนวูฟเวนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (Magik Growth) โดย เอ็มเทค สวทช. เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถกําหนดลักษณะโครงสร้าง เช่น รูพรุน ความหนา ด้วยเทคโนโลยีขึ้นรูปนอนวูฟเวนชนิดสปันบอนด์ (Spunbond Nonwoven) และเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ ทำให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ เช่น ถุงปลูก แผ่นคลุมแปลง และ ถุงห่อผลไม้ เป็นต้น และ เบต้ากลูแคนโอลิโกแชคาร์ไลด์เพื่อใช้เสริมสุขภาพและความงาม (Betaprime) โดย ไบโอเทค สวทช. เป็นสารที่ผลิตได้จากเห็ดในขนาดโมเลกุลที่หลากหลาย มีคุณสมบัติเสริมภูมิคุ้มกัน นำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมอาหารเสริม ความงามเครื่องสำอาง และการแพทย์ เช่น เสริมภูมิคุ้มกันในมนุษย์ เพิ่มความชุ่มชื้นและลดรอยแผลเป็น เป็นอาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ เป็นต้น และอีก 4 ผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ ซอสปรุงรสผัดกะเพราสูตรปรับสมดุลโอเมก้า, โพรเฮิร์บ (ProHerb) สำหรับควบคุมระดับน้ำตาลและเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน, แผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ และ ARSA Framework (อาษาเฟรมเวิร์ค) เทคโนโลยีแบบ One Stop Service

รวมถึงยังมี โซนเทคโนโลยีแนะนำ (ราคาเดียว) จำนวน 35 ผลงาน และเทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข) จำนวนกว่า 200 ผลงาน Tech Start Up จำนวน 15 ราย การเจรจาธุรกิจแบบ One-on-One Matching และขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและจำหน่าย รวมถึงบูธบริการจากภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยี ตลอดจนบูธจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการและนักลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตหรือให้บริการ นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์การบรรยายพิเศษเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch) โดย ผู้อำนวยการ สวทช. และกิจกรรม NSTDA Investors’ Day 2019 ในรูปแบบพิชชิ่งการลงทุน (Investment Pitching) ผลงานเด่นในงานของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร รวมถึงยังมีเสวนาและบรรยายพิเศษที่น่าสนใจโดยวิทยากรจากภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม อาทิ      นวัตกรรมการดูแลและรักษาสุขภาพ, อาหารเพื่อผู้บริโภค Gen ใหม่, พลังงานเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ, Tech Funding Evaluation Model, ธุรกิจเทคโนโลยี เข้าถึงแหล่งทุนอย่างไรไม่ให้สะดุด และ Technology Pitching เพื่อการลงทุน เป็นต้น

ขอเชิญชวนนักลงทุน นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ Startup ผู้ที่มองหานวัตกรรมและพร้อมลงทุน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน THAILAND TECH SHOW 2019 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/thailandtechshow หรือ โทร. (02) 564-8000