สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสงขลาเร่งช่วยผู้เลี้ยง ผลิตลูกปลาขี้ตัง-กะพงขาว ชดเชยหลังประสบอุทกภัย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายอัตรา ชัยมงคล นักวิชาการประมงชำนาญการ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา เปิดเผยว่าสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลาเพาะพันธุ์ลูกปลาขี้ตังและลูกปลากะพงขาวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะในช่วงนี้จะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังและเลี้ยงปลาขี้ตังในกระชังที่ประสบอุกทกภัยในพื้นที่จ.สงขลา ปัตตานีและ จ.นราธิวาส ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้สั่งจองพันธุ์ปลาเข้ามาเป็นจำนวนมากจนผลิตไม่ทัน

นายอัตราเปิดเผยว่า สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา เร่งผลิตลูกปลาขี้ตังและลูกปลากะพงขาวสนองความต้องการตลาด ขณะนี้มีลูกปลาสามารถออกสู่ตลาดจำหน่ายหลายแสนตัว  หากเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยต้องการจองคิวลูกปลา ทางสถาบันฯจะพิจารณาจัดคิวให้ได้รับปลาในคิวต้นๆก่อน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับลูกปลาไปเลี้ยง

“จากนี้อีก 10 วัน จะมีลูกปลากะพงขาวที่จะออกได้ประมาณ 5 – 6 แสนตัว และเพาะสำรองไว้ 1.6 ล้านตัว  ส่วนปลาขี้ตังมีอยู่ประมาณ 5 แสนตัว ประมาณ 20 วัน พร้อมจำหน่ายได้” นายอัตรา กล่าว