กยท. จัดงานมหกรรมยางพาราฯ โชว์ของดีเขตใต้ตอนกลาง มุ่งพัฒนา – แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ยกระดับวงการยางไทย

กยท. เขตภาคใต้ตอนกลาง ร่วมกับ อบจ.ตรัง จัดงาน “เชิดชูพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และงานมหกรรมยางพาราของดีภาคใต้ตอนกลาง” ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2562 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อม นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง คณะผู้บริหาร และพนักงานการยางแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ลานบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ จังหวัดตรัง

นายประสิทธิ์ จันทร์พิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมยางพาราฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้บูรณาการจัดงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ. ตรัง) โดยตลอดระยะเวลาจัดงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแวดวงยางพารา ทั้งเกษตรกรขาวสวนยาง

กลุ่มสหกรณ์ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการที่ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเที่ยวชมงาน สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีคุณภาพในราคาถูกได้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีของเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการยางได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้มีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพที่อยู่ในแวดวงยางพาราต่อไป

นายประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและน้อมรำลึกถึงคุณูปการของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี ผู้นำยางพาราเข้ามาปลูกในจังหวัดตรัง เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดายางพาราไทย คณะผู้จัดงานได้จัดพิธี บวงสรวลขึ้นในระหว่างที่จัดงานนี้ ณ อนุเสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน กยท. เข้าน่วมในพิธีบวงสรวลด้วย นอกจากนี้ กยท. ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจมายมายภายในงาน ได้แก่ การประชุมสัมมนาผู้นำเกษตรกรกรฯ การสัมมนาพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยาง ภายใต้แนวคิด “เกษตรกรรุ่นใหม่ สู่การสืบสาน รักษา และต่อ  ยอด”(Young Smart Farmer) การแข่งขันกรีดยางประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทเยาวชน ถือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนสามารถกรีดยางได้อย่างถูกวิธี การจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ยางแผ่นดิบ ปาล์ม และผลไม้ในท้องถิ่น

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นผ่านกิจกรรมเสวนาเรื่องยางพารา รวมถึงนิทรรศการที่ให้ความรู้ด้านภายในงาน ที่แบ่งเป็น 3 โซน คือ นิทรรศการสักการะบรรพบุรุษชาวจีนดั้งเดิม นิทรรศการประวัติและผลงานพระยารัษฎาฯ และนิทรรศการยางพารา ผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากยางพารา ทั้งนี้ ยังสามารถเพลิดเพลินกับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาวสวนยางพารา และประกวดธิดายางสังเคราะห์ (Miss Synthetic Rubber 2019) ด้วย   ทีมข่า