หวั่นแล้งหนัก!! พิจิตรเริ่มส่อเค้า แม่น้ำยมตอนบนหลังเขื่อนยางแห้งขอด จนเห็นสันทราย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรส่อเค้าวิกฤติกว่าทุกปี สาเหตุเนื่องมาจากระดับน้ำแม่น้ำยม โดยเฉพาะ บ้าน จระเข้ผอม บ้าน ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ที่อยู่บริเวณหลังเขื่อนยาง ระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเห็นหาดทราย ส่วนที่ยังพอมีน้ำอยู่บ้าง เป็นร่องเพียงน้ำไหลคล้ายลำธารขนาดเล็ก ส่อเค้าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จะรุนแรง เนื่องจากแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำที่ไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่กักเก็บน้ำไว้ปริมาณมากได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดน้ำเป็นประจำทุกปี

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า แม่น้ำยมไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มักจะเกิดการขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี โดยในปีที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้งยาวนานกว่า 7 เดือน ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้กับการทำเกษตร ระบบประปาหมู่บ้าน และระบบนิเวศ พันธุ์สัตว์น้ำได้รับผลกระทบ สถานการณ์ในปีนี้ที่แล้งตั้งแต่ต้นปี จึงเป็นสิ่งที่ส่อเค้าว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงยิ่งกว่าปีที่ผ่านมา

ทางด้าน นางแจ้ว อินทรสูร ชาวนาหมู่ 8 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร กล่าวว่า ขณะนี้ชาวนาในเขตตำบลรังนก ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มขณะนี้ประสพปัญหา เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยม เริ่มแห้งขอดแล้วโดยเฉพาะ บ้าน จระเข้ผอม บ้าน ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ที่อยู่บริเวณหลังเขื่อนยาง ระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเห็นหาดทราย ส่วนที่ยังพอมีน้ำอยู่บ้าง เป็นร่องเพียงน้ำไหลคล้ายลำธารขนาดเล็ก ส่อเค้าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จะรุนแรง เนื่องจากแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำที่ไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่กักเก็บน้ำไว้ปริมาณมากได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดน้ำเป็นประจำทุกปี ซึ่งอยาก ให้ รัฐบาลเร่ง ช่วยสร้างเขื่อน หรือประตูน้ำในแม่น้ำยม เพื่อแก้ปัญหาทั้งภัยแล้งน้ำท่วมได้