ซีพีเอฟ เปิดนวัตกรรมการผลิต ไส้กรอก CP ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดโรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก โชว์นวัตกรรมการผลิตไส้กรอกที่ทันสมัย ปลอดจากสารทาร์ และสารอันตรายต่อสุขภาพ ยืนยันการใช้โซเดียมไนไตรต์ และส่วนผสมตามมาตรฐาน อย. ตรวจสอบย้อนกลับได้

นายเกริกพันธุ์ ดีประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ยึดมั่นในการผลิตอาหาร ตามนโยบายคุณภาพและนโยบายความปลอดภัยอาหาร (CPF Quality Policy) ด้วยการพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย คำนึงถึงคุณค่าโภชนาการ และใส่ใจสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค รวมถึง ไส้กรอก “CP” ที่วางจำหน่ายอยู่ในตลาด มาจากกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการตรวจวัดปริมาณส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด และสร้างความมั่นในความปลอดภัย ทุกล็อตการผลิตสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จนถึงแหล่งผลิตวัตถุดิบ

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีทันสมัยและนวัตกรรม มาใช้ในกระบวนการผลิตไส้กรอก CP ตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภค โดยเฉพาะ นวัตกรรม “ระบบรมควัน” ที่สามารถดักแยกสารทาร์ (TARS) ซึ่งมีองค์ประกอบของสารก่อมะเร็งออกจากไส้กรอก โดยระบบดังกล่าวมีกลไกควบคุมอุณหภูมิและระบบเผาไหม้ที่ดี ให้ควันคุณภาพที่ดี ส่งผลต่อกลิ่น สี และรสชาติของไส้กรอกน่ารับประทาน และสามารถยืนยันได้ว่า ไส้กรอก CP ไม่มีสารทาร์ และสารตกค้างอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

“ซีพีเอฟมุ่งมั่น นำนวัตกรรม และการวิจัยและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ภายใต้การควบคุมของนักวิทยาศาสตร์การอาหารที่คำนึงถึงทั้งคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติและความปลอดภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองแนวโน้มผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใส่ใจที่มาของผลิตภัณฑ์มากขึ้น” นายเกริกพันธุ์ กล่าว

การผลิตไส้กรอกซีพีไม่ใช้ดินประสิว (โพแทสเซียมไนเตรต) ทั้งนี้ บริษัทใช้สารโซเดียมไนไตรต์ ซึ่งเป็นสารคนละตัวกับดินประสิว โซเดียมไนไตรต์มีประโยชน์ช่วยคงสภาพสีของเนื้อ และช่วยยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหารที่สร้างสารพิษที่เป็นอันตราย และไส้กรอก CP ทุกประเภทจะใช้โซเดียมไนไตรตในอัตราที่ต่ำกว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนดให้ และมีการตรวจวัดปริมาณโซเดียมไนไตรท์ในห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

ซีพีเอฟ ผลิตไส้กรอกด้วยความใส่ใจ ใช้วัตถุดิบ และส่วนผสมที่ปลอดภัยจากแหล่งผลิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากอย. และมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ ด้วยระบบ RFID (Radio – Frequency Identification) ผ่านการผลิตที่ใช้ระบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องในการผลิตไส้กรอกเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ช่วยลดการการปนเปื้อน และโอกาสการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ ที่สำคัญ มีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับต่ำที่ 0-12 องศาเซลเซียส ตลอดกระบวนการผลิต และนอกเหนือจากคุณภาพและความปลอดภัยของไส้กรอก บริษัทฯ เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ไส้กรอกชนิดเทอร์โมฟอร์มแบบฟิล์มหลายชั้น (Multi-layer thermoforming film) เพื่อช่วยรักษาความสดใหม่ของอาหาร ร่วมกับการบรรจุอัตโนมัติช่วยลดการปนเปื้อนระหว่างการบรรจุ ทำให้อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์นานขึ้น ดังนั้น ไส้กรอกซีพีจึงมีคุณภาพตลอดอายุของสินค้า และใช้อุ่นกับไมโครเวฟได้ปลอดภัย