วว.จับมือพันธมิตรจัดงานสัมมนา Sustainable Packaging for Circular Economy ฟรี!

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา    วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Sustainable Packaging for Circular Economy ฟรี! ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้อง MR210 ไบเทค บางนา (บรรยายภาษาอังกฤษ)

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมสัมมนา ดังนี้

  1. รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่ง
  2. จำกัด 2 ที่นั่ง/องค์กร หรือบริษัท (ให้สิทธิ์ท่านที่สำรองที่นั่งก่อน)
  3. ผู้จัดงานจะส่งหนังสือยืนยันการตอบรับเข้าร่วมงานไปยัง E-mail ของท่านภายในวันที่ 4 กันยายน 2562 (กรณีหากท่านไม่ได้รับ หมายถึง การสำรองที่นั่งไม่สำเร็จ/ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน)
  4. งดรับลงทะเบียนหน้างาน (งดรับ Walk-in)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. (085) 833-3454 หรือลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2LHmO89