สอน “ เด็ก ”กินผัก

ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ ทดลองปรับพฤติกรรมเกลียดผักของเด็กๆ ในวัยประถมศึกษา โดยแบ่งเด็กๆ อายุ 6-11 ปีที่มีปัญหาไม่ยอมกินผักผลไม้ จำนวน 160 คน ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้กิน “ผักเคล” หรือคะน้าใบหยิก ทุกวันเป็นเวลานาน 15 วัน ส่วน อีกกลุ่มกินลูกเกดที่ผสมกับเมนูอาหารในแต่ละวันเป็นเวลานานเท่ากัน จากนั้นสังเกตพฤติกรรมการกินผัก

ปรากฏว่าหลังการวิจัยเสร็จสิ้นลง เด็กๆ กลุ่มแรกเกือบทั้งหมดกินผักผลไม้ได้โดยไม่ต้องบังคับ แถมมีแนวโน้มลองกินผักหลากหลายชนิดด้วยตัวเอง ต่างจากเพื่อนๆ ในกลุ่มสองที่ยังมีปัญหาไม่ยอมกินผัก

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เด็กๆ จะไม่ชอบผัก โดยเฉพาะผักใบเขียวที่มีรสขม และผักกลิ่นฉุน อย่างไรก็ตาม การให้เด็กๆ ลองรับประทานผักเคลซึ่งไม่มีรสขม และไม่เหม็นเขียว ช่วยเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบที่มีต่อผัก เมื่อได้กินต่อเนื่องระยะหนึ่งเด็กๆ จะเห็นว่าผักก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร และนั่นเป็นจุด เริ่มต้นให้กล้าลองกินผิกชนิดอื่นๆ ในที่สุด

ที่มา :  คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : กระตุ้นด้วยผัก