อุทัยฯหนาวอีก หวั่นนาข้าว 3 อำเภอติดห้วยขาแข้งเสี่ยงเกิดโรคจากเชื้อรา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อเวลา 07.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์พื้นที่การเกษตร ของชาวนาในช่วงนี้ หลังสภาพอากาศที่กลับหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่นาข้าวของเกษตรกรนั้น เกิดปัญหาข้าวได้รับผลกระทบในช่วงฤดูหนาว หรือ “ข้าวกระทบหนาว” ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา ทำให้เกิดใบจุด ใบเหลือง ต้นข้าวหยุดการเจริญเติบโต ไม่ดูดซับอาหาร คอรวงสั้น ออกรวงโผล่ไม่พ้นกาบใบ หรือเรียกว่า โรคจู๋ มีความเสี่ยงต่อการที่รวงไม่ผสมเกสรจนเป็นหมันและจะทำให้ เมล็ดข้าวเล็ก แบน ลีบ ผลผลิตตกต่ำ และได้รับความเสียหาย

เช่นในพื้นที่บ้านทุ่งทอง ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นพื้นอีกหนึ่งพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น ทำให้เกษตรกรในพื้นที่นั้นเริ่มกังวลว่าข้าวที่ได้ทำการปลูกไว้และกำลังเจริญเติบโตนั้นจะเกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ทำให้ต้องคอยดูแลเฝ้าระวังสังเกตุและต้นข้าวในพื้นที่นากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่เสี่ยงจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที ซึ่งปัญหาที่เกษตรขึ้นกับพืชผลการเกษตรในช่วงฤดูหนาวนั้น เป็นช่วงที่เกษตรกรชาวนาต้องในการดูแลและเฝ้าระวังไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูหนาวหรือจนกว่าจะถึงระยะเวลาการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ติดต่อเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอลานสัก อำเภอบ้านไร่ และอำเภอห้วยคต จะมีสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าทุกพื้นที่ จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคของนาข้าวในช่วงฤดูหนาวมากที่สุด