กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญผู้สนใจสมัครประกวดแข่งขัน ชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท

กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนยอดฝีมือและผู้สนใจทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท จัด 6 กิจกรรม ทำสวนผักคนเมือง กล้วยไม้…ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน แข่งขันทำอาหารเพื่อสุขภาพ จัดแจกันกล้วยไม้ จัดช่อบูเก้กล้วยไม้ และส้มตำลีลา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมจัดโชว์ในงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2562 ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายสำราญ สาราบรรณ์

จากความสำเร็จของผลงานส่งเสริมการเกษตร ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการผ่านการจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ณ สวนลุมพินี เพียง 4 วัน เท่านั้นในปีที่แล้ว สามารถสร้างมูลค่าจากยอดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งต่อยอดธุรกิจให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ Young Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชนได้ถึง 17,346,286 บาท มาถึงในปี 2562 นี้ นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องการขยายผลให้ประชาชนในสังคมเมืองได้เห็นถึงพลังของพี่น้องเกษตรกร เข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ จึงได้กำหนดจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” ขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง”

ถือเป็นมหกรรมเกษตรแห่งปีเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตร และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลผลิตและสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านงานส่งเสริมการเกษตรมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

ภายในงานนอกจากจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานส่งเสริมการเกษตร การยกทัพสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมจากทั่วประเทศมาจำหน่ายในเมืองกรุง การฝึกอบรมอาชีพฟรี!!! พร้อมเปิดคลินิกให้บริการความรู้ ชมพืชแปลกหายาก และเพลิดเพลินกับถนนสายอาหาร (Food Street) ของดี 4 ภาค การเดินแบบผ้าไทย ชมความสวยงามของกล้วยไม้ ตลอดจนกิจกรรมสาธิตบนเวทีที่ให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมประกวดและแข่งขันชิงเงินรางวัลพร้อมโล่และประกาศนียบัตร เป็นการสร้างสีสันในงานดังกล่าวด้วย

โดยการประกวดและแข่งขัน มี 6 รายการ ประกอบด้วย 1. ประกวดสวนผักคนเมือง ทีมละไม่เกิน 3 ราย รับสมัครจำนวน 10 ทีม ซึ่งทีมผู้เข้าประกวดจะได้รับเงินสนับสนุนวัสดุพื้นฐานในการจัดสวนทีมละ 5,000 บาท เข้าประกวดในวันที่ 18 กันยายน 2562 ผู้ชนะการประกวด รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2 เงินสด 8,000 บาท และรางวัลที่ 3 เงินสด 6,000 บาท 2. ประกวดการใช้ประโยชน์กล้วยไม้ในชีวิตประจำวัน หัวข้อ “กล้วยไม้…ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน” รับสมัครรายบุคคลไม่จำกัดเพศและอายุ จำนวน 10 ราย ผู้เข้าประกวดจะได้รับเงินสนับสนุนค่าวัสดุในการจัด รายละ 1,000 บาท โดยเงื่อนไขต้องมีดอกกล้วยไม้สดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของภาพรวมทั้งหมด

จัดประกวดในวันที่ 21 กันยายน 2562 ผู้ชนะการประกวด รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินสด 8,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2 เงินสด 6,000 บาท และรางวัลที่ 3 เงินสด 4,000 บาท 3. การแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “อาหารควบคุมน้ำหนัก” รับสมัครผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 ราย จำนวน 10 ทีม เข้าแข่งขันในวันที่ 20 กันยายน 2562 ผู้ชนะการแข่งขัน รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2 เงินสด 4,000 บาท และรางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท 4. แข่งขันส้มตำลีลา รับสมัครทีมละ 2 ราย จำนวน 10 ทีม พร้อมเงินสนับสนุนการแข่งขัน ทีมละ 5,000 บาท จัดแข่งขันในวันที่ 20 กันยายน 2562 เงินรางวัลเช่นเดียวกับการแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ 5. แข่งขันจัดแจกันดอกกล้วยไม้ รับสมัครรายบุคคลไม่จำกัดเพศและอายุ จำนวน 10 ราย เงื่อนไขต้องใช้กล้วยไม้คละสีตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร จัดเตรียมไว้ให้สร้างสรรค์ผลงานเท่านั้น เช่น หวาย อะแรนดา (ม็อคคาร่า) แวนดา เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีดอกกล้วยไม้สดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของภาพรวมทั้งหมด

แข่งขันในวันที่ 21 กันยายน 2562 ผู้ชนะการแข่งขันรางวัลที่ 1 ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2 เงินสด 4,000 บาท และรางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท และ 6. แข่งขันจัดช่อบูเก้กล้วยไม้ รับสมัครรายบุคคลไม่จำกัดเพศและอายุ จำนวน 10 ราย โดยผู้เข้าแข่งขันต้องจัดช่อบูเก้กล้วยไม้แบบช่อ Hand tied ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ได้ทั้งแบบโครงสร้างห่อหรือไม่ห่อ จัดแข่งขันในวันที่ 21 กันยายน 2562 ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลเช่นเดียวกับการแข่งขันจัดแจกันดอกกล้วยไม้ โดยทุกกิจกรรมจัดประกวดและแข่งขัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ทั้งนี้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะได้ผู้เข้าประกวดและแข่งขันครบจำนวน จึง ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th  หรือ   ขอใบสมัครด้วยตนเองที่กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต     จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข (02) 579-1501 หรือ (02) 579-3826 มางานเดียวรับรองคุ้ม…ได้ทั้งพบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการทำเกษตร ได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริง ได้ฝึกอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ พร้อมชิมอาหารอร่อยจาก 4 ภาค และเรียนรู้กิจกรรมทางการเกษตรสำหรับคนเมือง

อย่าพลาด!!! ผู้สนใจเข้าชมงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” ได้ตั้งแต่วันที่ 19-22 กันยายน 2562 เวลา 10.00-21.00 น. ที่อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี #มหกรรมเกษตรแห่งปี #งานดีที่ต้องมา