รมว.เกษตร สั่งเข้มหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าเต็มกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วม

รัฐมนตรีเกษตรฯ ส่งกำลังใจ ประชาชนและเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม พร้อมส่งหน่วยงานในสังกัดเร่งระดมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ และกำลังใจกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึง สถานการณ์น้ำท่วมทั้งภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ พิจิตร อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด ฯลฯ ว่า ขณะนี้ตนเองได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงและสหกรณ์ เร่งระดมลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือ และกำลังใจกับประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ เบื้องต้น ตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาด้วยตัวเองแล้ว โดยได้มีการให้กำลังใจ พร้อมเร่งเยียวทันทีหลังน้ำลด

โดยตนเองก็ได้สั่งให้กรมปศุสัตว์ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมบรรจุถุงยังชีพสัตว์เพื่อช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักในทั่วทุกภาคของประเทศ และน้ำท่วมในหลายพื้นที่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนอาหารสัตว์จำนวนมาก ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้นำหญ้าอาหารสัตว์ไปช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้นแล้ว แต่ยังพบว่ามีเกษตรกรที่ขาดแคลน มีความต้องการอาหารสัตว์และวิตามินอีกเป็นจำนวนมาก กรมปศุสัตว์ได้บรรจุถุงยังชีพสัตว์กว่า 2,000 ชุด โดยในแต่ละถุงประกอบด้วย ยาฆ่าเชื้อ วิตามินละลายน้ำ ยากำจัดพยาธิชนิดน้ำ แร่ธาตุก้อน อาหารสุนัข แมว และอาหารไก่

ขณะเดียวกันยังเตรียมส่งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรทันทีหลังน้ำลด โดยล่าสุดเกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดได้ออกเตือนเกษตรกร เฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการดูแลข้าว พืชไร่ ไม้ผล เพราะช่วงนี้บางพื้นที่เป็นช่วงที่บางพืชเก็บเกี่ยว จึงต้องเตรียมช่วยเหลือเกษตรกร และกำชับให้ทุกจังหวัดรายงานผลสำรวจให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกวัน ส่วนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยนั้น หากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ ก็จะให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอน โดยกระทรวงเกษตรฯ จะพิจารณามาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น สนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ จะจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย จ่ายเงินช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ ซึ่งกำหนดให้นาข้าวได้รับอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ได้รับอัตราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่นๆ ได้รับอัตราไร่ละ 1,690 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

บทความก่อนหน้านี้เกษตรเปิดศักราชความร่วมมือ“ท่าเรือลอสแองเจลิส-ศุลกากรสหรัฐฯ เสริมเขี้ยวเล็บตลาดส่งออกสินค้าเกษตรหลังปี61 ยอดพุ่ง 1.3 แสนล้าน
บทความถัดไป“เกษตรกรยุคใหม่” เลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจร ทำการตลาดขายลูกพันธุ์และเลี้ยงเป็นโคขุนส่งขายเอง สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้สบาย