ครึ่งปีแรกไทยแชมป์ส่งออกข้าวโลก-คาดปิดปีทะลุ 9.5 ล้านตัน

 นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในปี2559 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ปรับเป้าหมายส่งออกข้าวเพิ่มเป็น9.5ล้านตัน มูลค่าประมาณ 4,400ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ156,000ล้านบาท จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 9 ล้านตันเมื่อเดือนม.ค.2559 ที่ผ่านมา ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยังตั้งเป้าไว้ที่ 9.5ล้านตัน สำหรับการส่งออกข้าวในเดือนม.ค.-มิ.ย.59 ได้ส่งออกไปแล้ว 5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.1% โดยปัจจุบัน ไทยได้ส่งออกข้าวเป็นอันดับ1 ของโลก  มากกว่าอินเดียที่ส่งออกได้ 4.76 ล้านตัน และมากกว่าเวียดนามส่งออกได้ 2.66 ล้านตัน


1470213099

ปัจจัยบวกที่มีผลต่อการส่งออกข้าวไทยในปี 2559 ช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายคาดว่าตลาดที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาจะกลับเข้ามาซื้อข้าวตามปกติของทุกปี แบ่งเป็นปัจจัยบวก คือ รัฐบาลได้วางแผนทำการตลาดทั้งการเจรจาขายข้าวและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลมีการระบายข้าวเก่าอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ส่งออกมีสินค้าส่งมอบให้ลูกค้าได้และช่วยทำให้ภาวะราคาข้าวปรับตัวอยู่ในระดับที่แข่งขันได้


 สภาพภูมิอากาศกลับสูภาวะปกติและมีฝนตกเพิ่มขึ้นทำให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ทั้งนาปีนาปรังส่งผลให้อุปทานข้าวในตลาดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นรองรับความต้องการจากผู้ซื้อต่างประเทศได้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายคาดว่าตลาดที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาจะกลับเข้ามาซื้อข้าวเพราะสต๊อกข้าวในประเทศมีปริมาณลดลงและคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจทั้งของไทยและของโลกจะมีทิศทางที่ดีขึ้น ราคาน้ำมันมีทิศทางขยับสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศผู้ซื้อที่สำคัญมีกำลังซื้อมากขึ้นและมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น

สำหรับปัจจัยเสี่ยงจากความกังวลของผู้ซื้อในต่างประเทศเกี่ยวกับสต๊อกข้าวของไทย ที่ยังคงมีปริมาณมากและยังมีการระบายอย่างต่อเนื่อง อาจกระทบต่อคุณภาพและราคาข้าวในตลาดให้ลดลงได้ ขณะเดียวกันสภาพอากาศที่ดีฝนเริ่มตกดีขึ้น ทำให้แนวโน้มผลผลิตของประเทศคู่แข่ง ทั้งอินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม ผลผลิตจะออกสู่ท้องตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับไทย ทำให้ภาวะการแข่งขันมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ขณะที่ค่าเงินบาทของไทยที่แข็งค่าขึ้นไปอยู่ที่ 34.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอาจกระทบต่อการส่งออกข้าว เพราะทำให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่ง นอกจากนี้ประเทศผู้บริโภคและผู้นำเข้าข้าวเริ่มหันมาพึ่งพาผลผลิตภายในประเทศและมีมาตรการอุดหนุนเกษตรกรเพื่อพบผลผลิตในประเทศและลดการนำเข้าข้าวและกระทบต่อการส่งออกข้าวได้

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์