อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์ จากการประกาศของคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ นับเป็นคนไทย คนที่ 5 ที่ได้รับรางวัลนี้

9 กันยายน 2562 : นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลหลุยส์ ปาสเตอร์ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากการประกาศจากคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ (International Sericulture Comission: ISC) โดยจะมีการมอบรางวัลนี้ในการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

รางวัลหลุยส์ปาสเตอร์ เป็นรางวัลสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการหม่อนไหม ซึ่งจะมีการพิจารณาบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการหม่อนไหม ทุกๆ 3 ปี

เป็นรางวัลที่ คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี 2545

สำหรับ นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม นับเป็นคนไทย คนที่ 5 ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

บทความก่อนหน้านี้ผลติดตามปลูกพืชหลากหลายแทนนาปรัง ช่วยเกษตรกรเพิ่มรายได้ มั่นใจปีหน้าเข้าร่วมต่อเนื่อง
บทความถัดไปทึ่งเมนูแปรรูปจิ้งหรีด ทั้งคุกกี้-ข้าวเกรียบ-น้ำพริกตาแดง