ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง อย. ลดโซเดียมในอาหาร รณรงค์คนไทยลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมมอบประกาศนียบัตร แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการร่วมเป็นภาคีให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป โดยมี นางสาวชลิตา กลัดนิ่ม รองกรรมกรรมผู้จัดการ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เป็นตัวแทนบริษัทรับมอบ ณ ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์

ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับแนวโน้มความต้องการผู้บริโภคที่เน้นเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ ควบคู่กับคุณภาพและรสชาติของอาหาร บริษัทฯ จึงทุ่มเทวิจัยและพัฒนาอาหารทุกเมนูด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Research and Development Center) ให้เหมาะสมกับสุขโภชนาการและความต้องการอาหารของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย ภายใต้ “หลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น” (CPF Healthier Choice Principle) โดยมีเป้าหมาย ในปี 2563 จะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่

ซีพีเอฟ ร่วมมือกับ อย. ในโครงการ “มาตรการการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ” เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ส่งเสริมให้คนไทยใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ด้วยการร่วมรณรงค์ให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักรู้ ในการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) ตอบรับนโยบายสุขภาพคนไทยดีถ้วนหน้าของกระทรวงสาธารณสุข

ผลิตภัณฑ์ ซีพี บาลานซ์ (CP Balance) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ช่วยสร้างสมดุล ให้ผู้บริโภคได้คุณค่าโภชนาการครบห้าหมู่ แคลอรีต่ำ และที่สำคัญมีใยอาหาร (ไฟเบอร์) สูง ขณะที่ปริมาณโซเดียม และไขมันอิ่มตัวต่ำ ซึ่งผู้บริโภคสามารถอ่านฉลากคุณค่าทางโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งแสดงให้ผู้บริโภคทราบถึงพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมของอาหารในการตัดสินใจเลือกบริโภค

ซีพี บาลานซ์ มีทั้งหมด 7 เมนู อาทิ ข้าวกล้องแกงส้มปลาแพนกาเซียสดอรี่ ข้าวกะเพราอกไก่นุ่ม ข้าวน้ำพริกอกไก่ ข้าวกล้องต้มทรงเครื่อง โดย เมนูข้าวอบธัญพืชและไก่เป็นผลิตภัณฑ์แรกในกลุ่มที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพของ อย. ส่วนเมนูอื่นๆ อยู่ระหว่างการขอรับการรับรองต่อไป เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ วางจำหน่ายในร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท และร้านสะดวกซื้อ seven-eleven