ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว สำนักงานประเทศไทย (Tokyo SME Support Center) จัดงานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ “Tokyo-Thailand Food Innovation Matching 2019” มุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไทย “Thailand 4.0”

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานร่วมกับ นายคาซูฮิโระ มิยาทาเกะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น กล่าวเปิดงาน Tokyo-Thailand Food Business Matching 2019 ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียวสำนักงานประเทศไทย (Tokyo SME Support Center)

นายภาสกร ชัยรัตน์ ได้กล่าวขอบคุณศูนย์ส่งเสริมที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่น ในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร และเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้งสองฝ่าย ให้มีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

นายคาซูฮิโระ มิยาทาเกะ ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ประกอบการ SMEs ในกรุงโตเกียวมีความต้องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายเข้าสู่สังคมอาเซียนซึ่งมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ด้วยเหตุนี้ทำให้ทางศูนย์ตัดสินใจเปิดสำนักงานไทยในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2558 และเข้าสู่ปีที่ 4 ในเดือนธันวาคมปีนี้ นับตั้งแต่ก่อตั้งสำนักงานขึ้น ทางศูนย์มีผู้เข้ารับบริการ ขอรับคำปรึกษาด้านการจัดการและบริการการจับคู่ธุรกิจในประเทศไทยราว 1,000 คน ต่อปี ทางศูนย์ได้รับคำปรึกษามากมายเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงสินค้ากลุ่มอาหารและบรรจุภัณฑ์จากบริษัทไทยมากมาย จึงเริ่ม “การสนับสนุนการเจรจราจับคู่ธุรกิจสายอุตสาหกรรมอาหาร” ขึ้นเมื่อปีที่แล้ว โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทย เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ โดยมุ่งสนับสนุนและพัฒนาบริษัทญี่ปุ่นและไทย สอดคล้องตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ที่ราชอาณาจักรไทยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับของอุตสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก

ตั้งแต่ทางศูนย์เริ่ม “การสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจอาหาร” ผ่านการเชื่อมโยงและเจรจาจับคู่ธุรกิจกลุ่มอาหารกว่า 150 ราย มีผลการจับคู่เกิดจากกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการผลิตกับบริษัทญี่ปุ่นจากโตเกียวที่พิจารณาขยายตลาดคู่ค้าสู่ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจแบบ WIN-WIN ทั้งบริษัทญี่ปุ่นและไทย

ช่วงที่ 1 ของงานเป็นการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยนวัตกรรมสุดล้ำจากญี่ปุ่น” โดย นายนาโอะ มุระมัตสึ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และประมง) หัวข้อหลักในการบรรยายมี 5 หัวข้อ คือ 1. ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารของญี่ปุ่น 2. เทคโนโลยีที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารของญี่ปุ่นสั่งสมมาและความเป็นมาของเทคโนโลยีดังกล่าว 3. กระแสปัจจุบันของเทคโนโลยีอาหาร (ทั้งในและต่างประเทศ) 4. ทิศทางการวิจัยและนโยบายในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต และ 5. ความเป็นไปได้ในความร่วมมือของบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่น โดยหัวข้อเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับกระแสปัจจุบันของเทคโนโลยีอาหาร (ทั้งในและต่างประเทศ) มีการกล่าวถึงมาตรฐานและสินค้าใหม่ที่เข้ากับยุคสังคมผู้สูงอายุที่เป็น สไมล์แคร์ฟู้ดส์ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

อาหารสำหรับผู้ต้องการเสริมสารอาหารเพื่อรักษาสุขภาพ แต่มีปัญหาในการเคี้ยวและการกลืน ที่มาพร้อมกับความใส่ใจในสุขภาพ และหัวข้อเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยและนโยบายในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต ยังมีการกล่าวถึงสภาพสังคมของประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกิน 25% ถือเป็นอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งต่อจากนี้ในระหว่างที่หลายๆ ประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้นำของโลกที่จะฟันฝ่าการเป็นสังคมผู้สูงอายุไปได้

ช่วงที่ 2 ของงานเป็นการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น ตามอัธยาศัย

ซึ่งมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมเจรจาธุรกิจครั้งนี้ กว่า 100 บริษัท

รายชื่อผู้ประกอบการญี่ปุ่นจากประเทศญี่ปุ่น

 1. Unitec Foods Co., Ltd.
 2. Broma Laboratory Ltd.
 3. Nagoyashokuryo Co., Ltd.
 4. Tokai Bussan Co., Ltd.
 5. Hasegawa Co., Ltd.

ผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทย

 1. Forica Foods Co., Ltd.
 2. Hanamaruki (Thailand) Co., Ltd.
 3. ISE Food Inc.
 4. Shimakyu Co., Ltd.
 5. Thai Cosmos Foods Co., Ltd.

ผู้ประกอบการไทย

 1. ACK Food Tech Co., Ltd.
 2. Krisana Healthy Product Co., Ltd.
 3. Patchanic Co., Ltd.
 4. Skyluck Co., Ltd.
 5. Sweet Solution Co., Ltd.

ช่วงที่ 3 ของงานเป็นงานเลี้ยงแลกเปลี่ยนเครือข่าย (Business Networking) เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น ได้แลกเปลี่ยน เครือข่ายตามอัธยาศัย

บทความก่อนหน้านี้ไทยร่วมเวทีมั่นคงอาหารเอเปค ณ ชิลี เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมในปี 65
บทความถัดไปเจียไต๋ร่วมใจแพ็คถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการปันน้ำใจ เจียไต๋อาสา