“งานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา”

ว่าที่ร้อยตรี นริศ ฤกษ์ดี นายอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า เกาะยาว เป็นอำเภอเล็กๆ ของจังหวัดพังงา พื้นที่ประมาณ 137.6 ตารางเมตร ประกอบด้วย 2 เกาะหลักๆ คือ เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ และเกาะต่างๆ รายล้อมมากมาย มีชายหาดและทิวทัศน์ที่สวยงามกลางทะเลอันดามัน รายได้หลักของประชาชน มาจากการทำสวนยางพารา ทำนา ไม้ผล พืชผักปลอดภัย ประมงและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อำเภอเกาะยาว ได้กำหนดจัดงานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรขึ้น ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในงานดังกล่าว ประกอบด้วยการประกวดผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ มะพร้าวน้ำหวาน ประกวดแพะเพศผู้ เพศเมีย และปลาฉิ้งฉ้างทรงเครื่อง รางวัลการประกวดเป็นเงินสด รางวัลที่ 1 จำนวน 3,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2,000 บาท และ รางวัลที่ 3 จำนวน 1,000 บาท การจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตร สินค้าโอท็อป การออกบู๊ธอาหารและกิจกรรมของสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่อำเภอเกาะยาว และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของทุกหมู่บ้าน โดยจะมีพิธีเปิดงาน โดยนายอำเภอเกาะยาว เวลา 09.19 น.

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว โทรศัพท์ (076) 59 7-127

 

 

บทความก่อนหน้านี้เจียไต๋ร่วมใจแพ็คถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการปันน้ำใจ เจียไต๋อาสา
บทความถัดไปชวนผู้ประกอบการบุกตลาดเมียนมา ในงาน Mingalar Smart SME Thai