เตือนหน้าแล้ง…ระวังไรแดงระบาดในมันสำปะหลัง

หัวมันสำปะหลัง เมื่อโตเต็มวัย

นายวรกุล บุตรดาจักร หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช   รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ในระยะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้ง จึงเหมาะแก่การระบาดของไรแดง ซึ่งเป็นศัตรูของมันสำปะหลังที่ทำให้เกิดความเสียหายอยู่ในขณะนี้ สาเหตุที่ไรแดงมันสำปะหลังระบาดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไรแดง ทำความเสียหายให้กับมันสำปะหลัง โดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ทำให้สูญเสียคลอโรฟิลล์ หากระบาดรุนแรงจะเคลื่อนย้ายไปดูดกินบนยอดอ่อน สร้างเส้นใยปกคลุมใบและลำต้น ทำให้ใบด้านบนเป็นจุดด่างประสีเหลืองซีด ยอดไหม้ ใบเหี่ยวแห้ง และร่วง หากพบการระบาดของไรแดง ให้ดำเนินการควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมการเกษตร ดังต่อไปนี้

  1. เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ หากพบการทำลายของไรแดง ให้เก็บใบที่ถูกทำลายออกมาเผาทิ้งนอกแปลง จะสามารถป้องกันกำจัดได้ทันก่อนที่จะระบาดรุนแรงมากขึ้น
  2. ควรเลือกปลูกมันสำปะหลังในต้นฤดูฝน เพราะจะช่วยลดการระบาดของไรแดงได้
  3. ในสภาพธรรมชาติไรแดง จะถูกควบคุมการระบาดโดยศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ ดวงเต่าตัวห้ำ ไรตัวหำ และด้วงปีกสั้น จึงไม่ควรใช้สารเคมีฉีดพ่น เพื่อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ
  4. กรณีที่ไรแดงระบาดรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมีชนิดและอัตราสารฆ่าไรที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด พวกสารไพริดาเบน 25 % อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือ

และสำคัญการใช้สารฆ่าไร ไม่ควรพ่นสารเคมีชนิดเดียวกันติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง ควรสลับชนิดสารเคมีเพื่อป้องกันการต้านทานสารฆ่าไร

  1. ใช้กาแฟยกล้อ อัตราการใช้ 150 ซีซี.(1 กระป๋องกาแฟ) ผสมน้ำ จำนวน 20 ลิตร ฉีดพ่นห่างกันประมาณ 3 วัน/ครั้ง
  2. ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย จำนวน 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 100 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลง ควรฉีดพ่นในช่วงเย็น

หากเกษตรกรมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มอารักขาพืช โทร.0-4231-6788 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ใกล้บ้านท่าน