กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมโครงการจิตอาสา ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 21 จังหวัด

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยตามนโยบาย รมว.เกษตรฯ สั่งการทุกจังหวัดระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกรและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม 21 จังหวัด พร้อมเร่งสำรวจข้อมูลความเสียหายด้านพืชเพื่อเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือ รวมทั้งจัดเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มาและพันธุ์พืชฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดทันที

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดประชุมชี้แจงโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” ใน 21 จังหวัด โดยจะมีพิธีเปิดตัวโครงการจิตอาสาฯ จุดหลักในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะมีการรายงานสถานการณ์น้ำโดยกรมชลประทาน

นายสำราญ สาราบรรณ์

จากนั้นจะมีการมอบนโยบายจิตอาสากระทรวงเกษตรฯ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีการจัดเวทีกิจกรรมจิตอาสาจัดพร้อมกันอีก 9 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ และนครพนม ส่วนที่เหลือเป็นการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจาก รมว.เกษตรฯ ซึ่งจะถ่ายทอดสัญญาณพิธีเปิดโครงการจิตอาสามาจากจังหวัดอุบลราชธานี รวม 11 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความเสียหายด้านพืชในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยให้ระดมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกระจายลงพื้นที่ตามอำเภอต่างๆ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รวมทั้งสำรวจปัญหา สอบถามความต้องการเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด เช่น การส่งเสริมปลูกพืชผักระยะสั้น หรืออาชีพอื่นๆ การให้คำแนะนำด้านวิชาการเพื่อดูแลพืชภายหลังจากน้ำลด

เบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 3,045 กิโลกรัม เพื่อฟื้นฟูสภาพสวนไม้ผลหลังน้ำลด และมอบหมายศูนย์ขยายพันธุ์พืชของกรม สนับสนุนพันธุ์พืช จำนวน 28 ชนิด ประกอบด้วย พืชผัก 10 ชนิด ได้แก่ จิงจูฉ่าย ปูเล่ คะน้าแม็กซิโก พริก มะเขือ มะตูมมาเลย์ ผักหวาน ผักไผ่ ผักเชียงดา เมล็ดพืชผัก ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 14 ชนิด ได้แก่ กล้วย มะม่วง ส้มโอ มะละกอ มะดัน ขนุน ไผ่ ลำไย ลิ้นจี่ มะขามเปรี้ยว มะขามป้อม หม่อน แก้วมังกร สมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ผักชีลาว โหระพา กะเพรา รวมทั้งอ้อยคั้นน้ำ รวม 85,360 ต้นให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดต่างๆ ในโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรฯ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชน โดยให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ หน่วยงานอื่นๆ และภาคเอกชน เข้าไปช่วยเหลือดูแล ทำความสะอาด ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ทั้งด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ รวมทั้งให้มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ ในพื้นที่ต่างๆ มายังกรมส่งเสริมการเกษตรจนกว่าเหตุการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ