รมว. ทส. วราวุธ เปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองฯ ที่ จ.สุพรรณบุรี

รมว. ทส. วราวุธ ศิลปอาชา เปิดงาน “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “คืนน้ำใสให้ฝูงปลา คืนชีวาให้ชุมชน” เน้นย้ำทุกฝ่ายช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางมากขึ้น พร้อมดูแลแหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อลดปริมาณขยะจากบกไหลลงสู่ทะเล

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2562” พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ณ วัดปลายนา ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า หัวใจสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง ไม่ใช่แค่กิจกรรมในวันนี้ แต่คือการสร้างจิตสำนึกของทุกคนให้ร่วมมือกันทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางมากขึ้น รวมไปถึงลด ละ เลิก การใช้พลาสติกด้วย เนื่องจากปัญหาขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก เป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่ทุกประเทศให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่งปัจจุบัน คนไทยสร้างขยะ 27.8 ล้านตัน ต่อปี นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ 9.58 ล้านตัน (ร้อยละ 34) กำจัดได้อย่างถูกต้อง 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ 39) และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 7.36 ล้านตัน (ร้อยละ 27) ยังกำจัดไม่ถูกต้อง กลายเป็น “ขยะสะสม” ซึ่งในจำนวนนี้ พบว่า เป็นขยะพลาสติกถึง 2 ล้านตัน และเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาขยะทะเล สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยยังขาดการจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กิจกรรมในวันนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้ร่วมกันแสดงถึงจุดยืนในการจัดการปัญหาขยะจากบนบก ไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง และไหลลงสู่ทะเล เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับลูกหลานของเราในอนาคต

ด้าน นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวเพิ่มเติมว่า ชุมชนวัดปลายนา ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นตัวอย่างของชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะ และดูแลแหล่งน้ำที่ไหลผ่านในชุมชนของตนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเทศบาลตำบลวังน้ำซับ ตลอดจนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาคลองปลายนา รวมถึงแม่น้ำท่าจีน ให้สะอาด ปราศจากขยะ เพื่อลดปัญหาขยะบกที่อาจกลายเป็นปัญหาขยะทะเลต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการที่มุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และการแสดงเพลงอีแซว จากศิลปินแห่งชาติ “แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์” การประกวดร้องเพลง “เยาวชน คนรักษ์น้ำ” ซึ่งในโอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดการแข่งขันร้องเพลง จำนวน 5 รางวัล พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพคลองในชุมชนวัดปลายนาด้วย