ระวังหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดระบาด

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์ ซี.พี.801 ฝักใหญ่ ยืนต้นดี ปลูกถี่ได้

นายวรกุล บุตรดาจักร  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  รักษาราชการการแทนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  กล่าวว่า ในจังหวัดหนองบัวลำภู มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดรับประทานฝักสด หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่อำเภอนาวัง และนากลาง  ฝากเตือนเกษตรกรขอให้ระวังหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดรับประทานฝักสด ซึ่งจะพบการระบาดมากในข้าวโพดที่มีอายุ 20 วันขึ้นไป ถ้าข้าวโพดที่กำลังออกช่อ เกสรตัวผู้ถูกทำลาย จะพบว่าช่อเกสรตัวผู้จะถูกกัดกิน  ใบส่วนยอดจะม้วนและถูกเจาะเป็นรู  ผลที่ตามมาเกสรตัวเมียไม่มีเกสรตัวผู้มากพอที่จะผสมทำให้เมล็ดติดฝักน้อย

เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ขอแนะนำการป้องกันและกำจัดดังนี้

  1. ใช้พันธุ์ต้านทานต่อหนอนชนิดนี้ในการปลูก เช่น สุวรรณ 1, 2 พันธุ์ไทย  ดีเอ็มอาร์ 6
  2. ถ้าพบการระบาดมากจำเป็นต้องใช้สารเคมี ควรแนะนำให้ใช้สาร deltamethrin อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร หรือสารcypermethrin อัตรา 10 ซีซี./ น้ำ 20 ลิตร การใช้สารเคมีจะใช้เมื่อข้าวโพดอายุ 1 เดือน หรือระยะติดฝักอ่อน หรือเมื่อสำรวจพบกลุ่มไข่ 15 กลุ่มต่อข้าวโพด 100 ต้น หรือ พบยอดข้าวโพดถูกทำลายประมาณ 40-50 %

หากสงสัยหรือมีปัญหา สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มอารักขาพืช โทร.0-4231-6788 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอหรือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประตำบลทุกตำบลที่ใกล้บ้านท่าน

  1. ใช้กาแฟยกล้อ อัตราการใช้ 150 ซีซี.(1 กระป๋องกาแฟ) ผสมน้ำ จำนวน 20 ลิตร ฉีดพ่นห่างกันประมาณ 3 วัน/ครั้ง
  2. ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย จำนวน 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 100 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลง ควรฉีดพ่นในช่วงเย็น

หากเกษตรกรมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มอารักขาพืช โทร.0-4231-6788 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ใกล้บ้านท่าน