“ประวิตร” ดันร่างพ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน บจธ.มุ่งช่วยเหลือเกษตรยากไร้

นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผอ.สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแล บจธ. ได้ลงนามเพื่อนำเสนอร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ของ บจธ. เข้าสู่ ครม. ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือน จึงจะนำเสนอเรื่องเข้าสู่ ครม. ได้

            “กรณีที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา ให้นำเงิน 690 ล้านบาท ที่เคยจัดสรรเมื่อปี 2554 ซื้อที่ดินจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน แต่ บสท. ถูกยุบและที่ดินถูกขายทอดตลาดไปหมดแล้ว ครม. จึงมีมติให้นำเงินดังกล่าวมาใช้ในภารกิจของ บจธ. เช่น จัดซื้อที่ดินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินตามโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ที่ จ.ลำพูน และเชียงใหม่ ใช้เงิน 167 ล้านบาท จัดซื้อที่ดินให้กับเกษตรกรทั้ง 5 ชุมชน 520 ครัวเรือน เนื้อที่ 800 ไร่

มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วม ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและเป็นที่อยู่อาศัย โดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อเช่าซื้อที่ดินจาก บจธ. ชำระค่าเช่าซื้อระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยต่ำ บจธ. จะให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพให้เกษตรกรดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน” นายสถิตย์พงษ์กล่าว

            สำหรับชุมชนตามโครงการนำร่องทั้ง 5 ชุมชน เตรียมจัดตั้งสหกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว ใน จ.ลำพูน ชุมชนบ้านไร่ดงและบ้านแม่อาว อ.ป่าซาง ได้รวมตัวจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด ชุมชนบ้านแพะใต้ อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านแพะใต้ มีสมาชิก 65 ราย ชุมชนบ้านท่ากอม่วง อยู่ระหว่างยื่นขอจดทะเบียนสหกรณ์โฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง มีสมาชิก 95 ราย  คาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนได้ประมาณกลางเดือน ก.ค.นี้ ส่วนชุมชนบ้านโป่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อยู่ระหว่างการยื่นขอจดทะเบียนชื่อสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จำกัด มีสมาชิกทั้งหมด 80 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด