พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปลื้มคว้ารางวัล “กินรี” ครั้งที่ 12

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปลื้มคว้ารางวัล “กินรี” ครั้งที่ 12สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้มาได้สำเร็จพร้อมประกาศเดินหน้าในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เกษตรก้าวสู่ Smart Museumระดับสากล และยกระดับสู่Edutainment ระดับชาติ

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้พิพิธภัณฑ์เกษตรได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือรางวัลกินรีสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ จากดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในงานประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ รางวัลกินรี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัลขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 62 ที่ผ่านมาในงานส่งเสริมการขาย “Thailand Tourism Awards Showcase 2019 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กทม.
​สำหรับ “รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” (Thailand Tourism Awards) หรือ “รางวัลกินรี” ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2539โดยกำหนดจัดประกวดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 2 ปี โดยปีนี้เป็นการประกวดครั้งที่ 12 เพื่อมอบให้กับสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย โดยใช้สัญลักษณ์ “กินรี”เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและยกระดับของสินค้าทางการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (Beyond Standard) ซึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้คิดและเพื่อนร่วมงาน ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อให้คำแนะนำในการทำพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการต่อยอดขยายฐานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยในปีนี้ พิพิธภัณฑ์สามารถคว้ารางวัล”กินรี” ประเภทสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้มาได้สำเร็จเป็นปีแรก

นายสหภูมิกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 10ปี พิพิธภัณฑ์เกษตรมีความมุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธาน สู่การรักษาต่อยอด พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา ยกระดับพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในระดับสากลในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต รวมทั้งได้พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สมบูรณ์แบบ พร้อมนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรสู่สาธารณชนในวงกว้างมากขึ้นและมีแผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์สู่ความเป็นSmart Museum ระดับสากล

รวมทั้งในอนาคตเรามีแผนจะพัฒนาโซนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง “Wisdom Farm” เชื่อมโยงกับอุทยานการเกษตรสนองพระราชปณิธานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10ที่เตรียมสร้างและเปิดให้เข้าชมได้ในปี 65 ก้าวสู่การเป็น Edutainment หรือแหล่งเรียนรู้ผสมกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจเต็มรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน เพลิดเพลินกลับไปและสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

สอบถามการเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ทางโทรศัพท์ 0-2529-2212-3 087-3597171