ต้นแก้วมังกร ติดผลน้อย สีซีด-ไม่หวาน ให้น้ำแล้วไม่หาย แก้ได้อย่างไร?

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ผมปลูกแก้วมังกรไว้หลายต้นหรือหลายหลัก แต่ไม่งามสมบูรณ์ ติดผลน้อย ผลดัง กล่าวมีสีซีด เนื้อในไม่หวาน แม้ให้น้ำแล้วก็ตาม ผมจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร เพื่อให้ต้นแก้วมังกรสมบูรณ์ ติดผลดกและรสชาติดีได้ครับ

ขอแสดงความนับถือ
วิชัย สมบูรณ์วราฤทธิ์
ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ตอบ คุณวิชัย

แก้วมังกร เป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดจัด และชอบน้ำ แต่ไม่แฉะ ลักษณะอาการที่เล่ามานั้น เกิดจากการที่น้ำหรือดินขาดความอุดมสมบูรณ์ แก้ไขได้ด้วยการให้น้ำถี่ขึ้น

ในกรณีที่ให้น้ำสม่ำเสมอแล้วก็ตาม แต่อาจเกิดจากดินที่ไม่อุ้มน้ำ คือขณะให้น้ำ น้ำไหลบ่าไม่ซึมลงดิน จึงต้องพรวนดินด้วยคราดชนิดซี่ห่าง ขุดฟื้นดินรอบโคนต้นเบาๆ ระวังอย่าให้ระบบรากฉีกขาด จากนั้นผสม ปุ๋ยคอกเก่ากับแกลบดิบ อัตรา 1:1 คลุก เคล้าให้เข้ากัน โรยรอบโคนต้น อัตรา 2 บุ้งกี่ต่อต้น พร้อมรดน้ำตามพอชุ่ม แต่อย่าแฉะ

หากต้องการให้ต้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 200 กรัม หรือ 2 กํามือต่อต้น ทุกๆ 2 เดือน จะทําให้ต้นแก้วมังกรของคุณมีสีเขียวสดใสและสมบูรณ์ขึ้น

การเพิ่มความหวาน และสีผิวของผลให้สวยงามยิ่งขึ้นแนะนําให้ ใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-21 ในระยะติดผล อัตรา 200 กรัมต่อต้น เช่นเดียวกัน และหมั่นให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ระวังอย่าให้ขาดน้ำ นอกจากนี้ ควรตัดแต่งกิ่งอย่าให้หนาทึบ เกินไป ตัดสางให้โปร่ง แสงแดดส่องเข้าทรงพุ่มได้ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของแก้วมังกร

ศัตรูสําคัญคือ มดแดง มักนําเพลี้ยอ่อนมาดูดกินน้ำเลี้ยงที่ก้านดอกในระยะออกดอก จึงควบคุมการเข้ามาของมดให้ดี การปฏิบัติตามคําแนะนําข้างต้น คุณจะได้ต้นแก้วมังกรพร้อมผลผลิตที่ได้คุณภาพตามต้องการ

 

เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562