วว.ร่วมแสดงความยินดีกับ “นางปานทิพย์ ศรีพิมล” ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร. อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม และคณะผู้บริหาร วว. ร่วมแสดงความยินดีกับ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ กระทรวงการคลัง เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 

 

บทความก่อนหน้านี้รก.ผู้ว่าการ กยท. แจงมาตรการแก้ปัญหาราคายางผันผวน ประกันรายได้ชาวสวนยาง พร้อมเดินหน้า 4 โครงการ ยกระดับราคายาง
บทความถัดไปองค์การโรคระบาดสัตว์ฯ ชื่นชม “คอมพาร์ทเม้นต์โมเดล” ของ ซีพีเอฟ ส่งผลไทยปลอด “ไข้หวัดนก”