รมช.ธรรมนัสติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ คทช. สุราษฎร์ธานี พร้อมมอบ ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกร

รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่ คทช. สุราษฎร์ธานี พร้อมมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกร 350 ราย

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนพระแสงวิทยา ตำบลพระแสง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รมช.ธรรมนัสกล่าวว่า พื้นที่ยึดคืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทั้งหมด 7 แปลง เนื้อที่ประมาณ 8,334 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ศาลพิพากษาให้คดีถึงที่สุดแล้วและอยู่ระหว่างการบังคับคดี แต่ผู้ครอบครองยังไม่ออกจากพื้นที่ ส.ป.ก. จึงใช้คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 ยึดที่ดินคืนมาซึ่งภายหลังจากยึดคืนพื้นที่แล้ว ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ส.ป.ก. ได้จัดที่ดินให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วจำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 1,160 ไร่ ในพื้นที่ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 972ไร่ คาบเกี่ยวตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ 188 ไร่

โดยสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด เป็นผู้ขอเช่าที่ทำประโยชน์และจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยรายละ 1 ไร่ ที่ทำกินรายละ 5 ไร่ จำนวน 114 ราย โดย ส.ป.ก.ได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ เช่น ถนนหนทาง แหล่งน้ำ เป็นต้น และได้มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร เช่น การปลูกกล้วยหอมทอง พืชผัก โกโก้ เป็นต้น โดยมีการหาตลาดรองรับผลผลิตจากเกษตรกรทั้งหมด ทั้งนี้จะสามารถส่งผลผลิตกล้วยหอมทองรอบแรกได้ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้

“ในวันนี้ได้มอบนโยบายในแปลงที่จัดแล้ว ให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ อาทิ การทำถนนลาดยางในถนนสายหลัก และถนนหินคลุกในถนนสายซอย และระบบการกระจายน้ำให้เข้าสู่แปลงเกษตรกรรมทุกแปลง รวมทั้งการบริหารจัดการตลาดโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต และการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร

และสำหรับแปลงที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดที่ดินนั้น ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเตรียมเกษตรกร เตรียมการวางแผนพัฒนาพื้นที่และจัดเตรียมงบประมาณ โดยการบูรณาการร่วมกับชุมชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยและใส่ใจเกษตรกรที่เป็นผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง สนับสนุนให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้เกษตรกรให้มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป” รมช.ธรรมนัส กล่าว

ในโอกาสนี้ รมช.ธรรมนัส ได้เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 350 ราย 430 แปลง 4,881 ไร่ ณ โรงเรียนพระแสงวิทยา ตำบลพระแสง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย.