สัมผัสไอเย็นแรกของอากาศ มวกเหล็ก-ปากช่อง “เรียนรู้ปลูกผักสลัดไร่ครูสรรเสริญ ชมทุ่งเบญจมาศ 100 ไร่ ชิมน้ำนมข้าวโพดไร่สุวรรณ และอื่นๆ”

เสวนาเชิงปฏิบัติการ กับ เทคโนโลยีชาวบ้าน

เรียนให้รู้ ดูให้เป็น เน้นทางด้านการตลาด

สัมผัสไอเย็นแรกของอากาศ มวกเหล็ก-ปากช่อง

 

เรียนรู้ปลูกผักสลัดไร่ครูสรรเสริญ ชมทุ่งเบญจมาศ 100 ไร่ ชิมน้ำนมข้าวโพดไร่สุวรรณ และอื่นๆ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

07.00 น.              ออกจาก บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

09.00 น.              ถึงสวนผักปลอดสารครูสรรเสริญ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

09.00-10.30 น.     เรียนรู้ขั้นตอนการย้ายกล้าผักแบบปราณีต และการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบทำ                            สลัดโรล กับครูสงบ เพียรทำดี” เกษตรกรรุ่นเก๋า ผลิตผักสลัดแบบเข้าใจตลาด                          มีผลผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย  

10.30 – 11.30 น.   แวะเที่ยวชมไร่ภูวนพันธ์ ชมแปลงองุ่น 3 สายพันธุ์ ยอดนิยม แบล็กโอปอล์ ลูส                           เพอร์เลต ไข่ปลาคาเวียร์ ซึ่งไม่ว่าพันธุ์ไหนที่มีการปลูกที่ไร่องุ่นภูนวพันธ์ แห่งนี้                          รับรองได้ว่าปลอดภัยไร้สารแน่นอน

12.00 – 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ที่สวนเจ้าป่าฟาร์ม พร้อมเดินชมการปลูกเมล่อน-                            แตงโมไร้เมล็ดในโรงเรือน รสชาติหวาน หอม อร่อย มากๆ

14.00 – 15.00 น.  ชมทุ่งดอกเบญจมาศบานรับลมหนาวกว่า 100 ไร่ ที่สวนบิ๊กเต้ วิวดี ถ่ายรูปสวย                          อากาศเย็นสบาย

15.30 – 17.00 น.  เดินทางถึงไร่สุวรรณ เรียนรู้วิธีการแปรรูปน้ำนมข้าวโพดแบบครัวเรือน ผู้ร่วม                            กิจกรรมสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ไม่ยาก              

19.30 น.            เดินทางกลับ ถึง กทม. อย่างปลอดภัย


*ค่าใช้จ่าย ท่านละ 1,600 บาท


หมายเหตุ กรณีลูกค้าโอนเงินมาแล้ว ไม่มาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

ผู้สนใจ สมัครจองที่นั่งก่อน แล้วโอนเงิน (ตามจำนวนที่ระบุ) เข้า ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาชื่น เลขที่บัญชี 193-079484-5 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) Fax (02) 580-2300 เลขที่ผู้เสียภาษี 0107536001451 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. (02) 580-0021 ต่อ 2335, 2339, 2342, 2343 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.technologychaoban.com หรือ www.facebook.com/Technologychaoban