อบจ.อ่างทอง นำแบ๊กโฮลงกำจัดวัชพืชเปิดทางคลองส่งน้ำช่วยชาวนา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นำเครื่องมือหนักรถแบ๊กโฮลงพื้นที่กำกัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำให้ชาวนา หลังได้รับร้องเรียนว่าชาวนาไม่มีน้ำทำนา รถแบ๊กโฮขนาดใหญ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กำลังเร่งกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ที่มีอยู่หนาแน่นในคลองส่งน้ำ เพื่อเปิดทางให้น้ำได้ไหลอย่างสะดวก เพื่อที่ชาวนาจะได้มีน้ำใช้ในการทำนา หลังจากที่ได้รับการร้องขอจากพื้นที่ในหลานพื้นที่ทั่วจังหวัดอ่างทอง

นายสุรเชฐ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในการปลูกข้าวปังรอบนี้ จังหวัดอ่างทองมีการปลูกข้าวกันจำนวนกว่า 1 แสน 8 หมื่นไร่ ซึ่งปัญหาที่ประสบในขณะนี้ คือในบางพื้นที่ก็ไม่มีน้ำไปเลี้ยงในคลองส่งน้ำ ในขณะที่ในบางพื้นที่มีน้ำเลี้ยงในคลองส่งน้ำแต่น้ำไหลผ่านได้ช้า เนื่องจากในคลองส่งน้ำมีวัชพืชหนาแน่นมาก ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ต้องนำรถแบ๊กโฮที่มีอยู่จำนวน 5 คัน ออกไปขุดลอกวัชพืช ผักตบชวาในคลองส่งน้ำทุกวัน ไม้เว้นแม้แต่วันหยุด เพื่อให้น้ำนั้นไหลได้คล่องตัวทันต่อความต้องการของเกษตรกรในการใช้ทำนา

สำหรับภาพรวมของสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ในขณะนี้ยังถือว่ายังไม่ถึงขั้นที่แล้งมาก มีเพียงบางพื้นที่ที่อาจมีการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคบ้าง แต่ก็ไม่มาก ในส่วนพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมและทำนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ก็ได้ประสานกับชลประทานจังหวัด ในจ่ายน้ำให้เกษตรกรแบบเป็นรอบเวรกันไป เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อไป