สวนหลังบ้านงานเศรษฐกิจพอเพียง กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด

วันนี้ คุณวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอหนองพอก ได้รับมอบหมายจาก คุณประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ออกติดตามโครงการไร่นาสวนผสมของ คุณวัชราพร กองศรี หรือ ผู้ใหญ่อ้อ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 419 หมู่ที่ 13 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังน้ำเย็น ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 080-183-4750 โดยการสนับสนุนของ กำนันอัครวัฒน์ ศรีพะยอม

โดยมี คุณชาญศักดิ์ หงษ์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำลงตรวจเยี่ยม ไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรอยู่อย่างพอเพียง พื้นที่ 8 ไร่ ปลูกมะนาว 120 ต้น เก็บขายทุกวัน วันละ 100-500 ผลผลละ 1 บาท เลี้ยงปลา 3 บ่อ ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร บ่อละ 5,000 ตัว เลี้ยงวัว ปลูกผักสวนครัว ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ขายทุกวัน แบบอย่างของประชาชน ท่านผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนา โดย คุณวิธรัช รามัญ นายอำเภอหนองพอก จัดเป็นจุดศึกษาดูงานของชุมชน นอกจากนี้ มีทำนาเกษตรอินทรีย์ 16 ไร่ ปลูกมันสำปะหลัง 12 ไร่ ความเป็นอยู่อย่างมีความสุข พร้อมดูแลประชาชน ในตำแหน่ง “ผู้ใหญ่บ้านสตรีเหล็กนักพัฒนา”

คุณวัชราพร กองศรี หรือ ผู้ใหญ่อ้อ กล่าวว่า ตนเองมีลูก 3 คน เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพส่วนตัวที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง สามีรับราชการครู ตนเองเป็นลูกสาวกำนัน เรียกว่าสายเลือดเหลืองดำ หรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน อยากทำอะไรที่เป็นรูปธรรม ให้เป็นแบบอย่างของประชาชน เมื่อครอบครัว กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด ครอบครัวเกษตรกรมีความสุข สังคมย่อมสงบสุข เราเริ่มต้นจากครอบครัว ขยายออกสู่สังคมรอบข้างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยเฉพาะอำเภอหนองพอก เป็นดินแดนที่น่าอยู่ พื้นที่บริเวณบ้านวังน้ำเย็น ตำบลผาน้ำย้อย รอยต่อ 3 จังหวัด มีเทือกเขาเขียว อากาศเย็นสบาย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัดป่าผาน้ำทิพย์ พระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล ผาหมอกมิวาย สวนพฤกษศาสตร์ รอยต่อ ภูจ้อก้อ นมัสการพระธาตุเขมปัตต หลวงปู่หล้า เขมปัตโต อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เขตรอยต่ออำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

คุณประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า อำเภอหนองพอกเป็นดินแดนที่น่าอยู่ เมืองแห่งธรรมชาติ วัฒนธรรมงดงาม เทือกเขาสูง ท่านวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบแนวทางงานส่งเสริมการเกษตร “อำเภอหนองพอกเมืองไม้ผล” เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง มะม่วงเพื่อการส่งออก สวนเงาะ ลำไย สวนสะละ สวนอินทผลัม มีน้ำตก ถ้ำทางธรรมชาติ หน้าผาชมเมฆหมอกผ่านทิวเขา จนชื่อว่า “ผาหมอกมิวาย” เชิญชวนนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร พักค้างแบบแคมปิ้ง ในคืนเดือนเพ็ญบนเขาเขียว ท่านจะได้บรรยากาศดีๆ มิรู้ลืม โดยเฉพาะคนอำเภอหนองพอก เป็นคนจิตใจงดงาม น้ำใจดี อำเภอหนองพอกเมืองแห่งอนาคต

 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562