53 ปี ธ.ก.ส. จัดมอบรางวัลทวีโชค ในโครงการออมเงินเพื่อลดภาระหนี้ และรางวัลกรมธรรม์นำโชค รวมมูลค่า 10 ล้านบาท

ธ.ก.ส. จัดงานจับรางวัลโครงการออมเงินเพื่อลดภาระหนี้กับทวีโชค ตามมาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางประชารัฐ เพื่อหนุนเกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการออมเงินที่ให้ทั้งดอกเบี้ยและได้ลุ้นรับโชครางวัลมากมาย เผยรอบแรกมีเกษตรกรที่ร่วมโครงการและมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคกว่า 370,000 ราย และยังจับรางวัล “กรมธรรม์ นำโชค” สำหรับผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตกว่า 2.3 ล้านกรมธรรม์ โดยลุ้นรับทั้งรางวัลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 106 รางวัล รวมมูลค่า 10 ล้านบาท กำหนดจับรางวัล 1 พฤศจิกายน นี้

นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินมาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางประชารัฐ โดยจัดทำโครงการออมเงินเพื่อลดภาระหนี้กับทวีโชค เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่ได้รับการลดดอกเบี้ยเงินกู้และขยายระยะเวลาชำระหนี้ ได้มีภูมิคุ้มกันผ่านการออม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งนอกจากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก ได้สิทธิ์จับรางวัลทวีโชคระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง และระดับประเทศอีกปีละ 1 ครั้ง แล้ว เกษตรกรที่ฝากเงินในโครงการออมเงินเพื่อลดภาระหนี้กับทวีโชค ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมเพียงออมเงินครบทุก 1,000 บาท และคงเงินไว้ในบัญชีติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปของรอบดำเนินการ สามารถรับสิทธิ์จับรางวัลในรอบพิเศษทันทีอีกจำนวน 1 สิทธิ์ โดยแบ่งเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 และรอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยรอบที่ 1 มีผู้เข้าเกณฑ์และได้รับสิทธิ์จับรางวัลกว่า 370,917 ราย จำนวนเงินออมกว่า 6,000 ล้านบาท และคูปองที่ร่วมลุ้นโชคกว่า 6 ล้านใบ กำหนดจับรางวัลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันสถาปนา ธ.ก.ส. ครบรอบปีที่ 53 โดยรางวัลประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รถกระบะ TOYOTA HILUX REVO รุ่น 4×2 2.4J Plus จำนวน 5 คัน และรางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ YAMAHA FINO 125 Standard Version จำนวน 48 คัน รวมทั้งหมด 53 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 5.4 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังจัดให้มีการจับรางวัล “กรมธรรม์ นำโชค” ให้กับเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรลูกค้าที่ฝากใหม่และต่ออายุหรือส่งชำระงวดถัดไปให้รับความคุ้มครองต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562 ของผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตทุกผลิตภัณฑ์ เช่น กรมธรรม์ ธกส มอบรัก ธกส เพิ่มรัก และ ธกส ทวีรัก 99 เป็นต้น โดยจะได้รับสิทธิ์จับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งครั้งนี้มีลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์จำนวนกว่า 2.3 ล้านกรมธรรม์ กำหนดจับรางวัลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เช่นกัน โดยมีรางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA FORTUNER 2018 จำนวน 1 คัน รางวัลที่ 2 รถกระบะ HILUX REVO Smart-cab 2.4J จำนวน 1 คัน และรางวัลที่ 3 รถจักรยายนต์ YAMAHA GRAND FILANO จำนวน 51 คัน รวมทั้งหมด 53 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 4.5 ล้านบาท

นายกษาปณ์ กล่าวอีกว่า ธ.ก.ส. วางเป้าหมายที่จะให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการออมเงินเพื่อลดภาระหนี้กับทวีโชค จำนวน 3.81 ล้านราย และมีเงินออมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเฉลี่ยรายละ 1,000 บาท ต่อปี ซึ่งจะช่วยสร้างฐานเงินออมเพิ่มขึ้นประมาณ 3,810 ล้านบาท ต่อปี ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น รวมถึงยังสนับสนุนให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรมาใช้บริการผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ที่นอกจากจะสร้างการออมอย่างมีวินัยเพียงเดือนละ 300-1,000 บาท และได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์แล้ว ยังได้ลุ้นรับรางวัลอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรลูกค้ามาร่วมออมเงินเพื่อลุ้นรับโชคในครั้งต่อๆ ไป และขอรับความคุ้มครองจากผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิตของธนาคาร

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธ.ก.ส. สาขา หรือที่ Call Center (02) 555-0555