“สยามคูโบต้า” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเกษตรกรหลังน้ำลด จัดกิจกรรม Big Cleaning คืนพื้นที่สู่ชุมชน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สยามคูโบต้า วางแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมออกแคมเปญช่วยเหลือเกษตรกรดูแลเครื่องจักรกลการเกษตรหลังน้ำลด ล่าสุดจัดกิจกรรม Big Cleaning คืนพื้นที่สู่ชุมชน ภายใต้โครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม” นำทีมพนักงานจิตอาสาพร้อมเครื่องจักรกลการเกษตรจากสยามคูโบต้าลุยปรับสภาพพื้นที่หลังน้ำลด ทำความสะอาดชุมชน บ้านเรือน พร้อมทำกิจกรรมสันทนาการมอบกระเป๋านักเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Big Cleaning คืนพื้นที่สู่ชุมชน

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และคณะสื่อมวลชน นำจิตอาสากว่า 100 คน เดินทางไปยังชุมชนบ้านคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือน และสถานที่สาธารณะ อาทิ วัด ถนน โรงเรียน เพื่อฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ โดยมี นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแจระแม พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนบ้านคูเดื่อให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น รวมถึงเข้าเยี่ยมเยียนน้องๆ นักเรียน เพื่อมอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียน และจัดกิจกรรมสันทนาการเป็นกำลังใจให้น้องๆ ที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวณัฐกมล ลักขณาวราภรณ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส สื่อสารองค์กร บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ตลอด 40 ปี สยามคูโบต้าตระหนักถึงความสำคัญในการมุ่งมั่นตอบแทนสังคม ทั้งด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม การศึกษาและเยาวชน ซึ่งการบรรเทาทุกข์กรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ ก็เป็นอีกหนึ่งมิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้ สยามคูโบต้าเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องในจังหวัดอุบลราชธานีที่เผชิญน้ำท่วมหนักในรอบ 20 ปี จึงได้วางแนวทางการช่วยเหลือ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

Big Cleaning คืนพื้นที่สู่ชุมชน

ระยะที่ 1 ฟื้นฟูระยะเร่งด่วน สยามคูโบต้าได้เร่งนำถุงยังชีพบรรจุอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,100 ชุด มามอบให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแจกจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอุบลในช่วงน้ำท่วมสูงโดยได้นำเครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 14 เครื่อง เพื่อช่วยระบายน้ำในจุดท่วมขัง ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 43 ซึ่งเป็นผลผลิตจากคูโบต้า ฟาร์ม จำนวน 1.1 ตัน ให้กับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแจกจ่ายแก่พี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตเสียหายจากน้ำท่วม

ระยะที่ 2 ด้านฟื้นฟูด้านสังคม ชุมชน โดยการจัดกิจกรรม Big Cleaning คืนพื้นที่สู่ชุมชน ภายใต้โครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม” สยามคูโบต้าเองมีความเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรจึงได้นำเครื่องจักรกลฯ มาช่วยปรับสภาพพื้นที่ ตลอดจนนำพนักงาน จิตอาสาจากสยามคูโบต้า และร้านค้าผู้แทนจำหน่ายกว่า 50 คน พร้อมใจลงพื้นที่เข้าฟื้นฟูหลังน้ำลดทำความสะอาดชุมชน บ้านเรือน เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัย

สำหรับการช่วยเหลือในพื้นที่ชุมชนบ้านคูเดื่อ ตำบลแจระแม แบ่งเป็น 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ฟื้นฟูพัฒนา พื้นที่ในชุมชน โดยการร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน และจุดที่ 2 ปรับพื้นที่บริเวณถนนในชุมชน โดยนำแทรกเตอร์ จำนวน 3 คัน ได้แก่ แทรกเตอร์ติดบุ้งกี๋ และแทรกเตอร์ติดใบมีดดันดิน เพื่อเคลียร์พื้นที่และขนย้ายขยะและเศษกิ่งไม้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องในชุมชน กรมทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และสื่อมวลชนจิตอาสา

และในโอกาสนี้ ยังได้มอบกระเป๋านักเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียนรวมถึงชุดเครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า และจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่น้องๆ เยาวชนที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างโอกาสทางด้านการศึกษา แบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองและโรงเรียน ตลอดจนเป็นกำลังใจให้แก่เด็กๆ อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไป

สำหรับการช่วยเหลือลำดับต่อไปคือระยะที่ 3 เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตร สยามคูโบต้าได้จัดทำแผนเพื่อประสานงานกับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีคัดเลือกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในการปลูกข้าว ด้วยเครื่องหยอดข้าว และเมล็ดพันธุ์ กข79 จากคูโบต้า ฟาร์ม โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวน 1,000 ไร่ ในพื้นที่อําเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอใกล้เคียง ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากกิจกรรมที่จะช่วยฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรแล้ว สยามคูโบต้ายังได้จัดแคมเปญร่วมกับผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ประสบภัย ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น บริการโมบายเซอร์วิส ฟรีค่าแรง และส่วนลดค่าอะไหล่ 50% ซึ่งพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ สามารถสอบถามได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้าน

ซึ่งแผนการช่วยเหลือทั้ง 3 ระยะนี้ สยามคูโบต้าตั้งเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว และเป็นอีกหนึ่งพลังที่ส่งต่อให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยได้มีกำลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตต่อไป”