รมช.มนัญญา เปิดตัวซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรกในกรุงเทพฯ

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นประธานเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรกในกรุงเทพมหานครที่ร้านสหกรณ์พระนคร ถนนพหลโยธิน ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะพัฒนาร้านสหกรณ์ให้เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายพืชผักและผลิตผลการเกษตรจากสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าทั้งของสดและของแห้ง ซึ่งจะเน้นจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ในราคายุติธรรม ซึ่งผู้บริโภคสามารถตรวจสอบถึงที่มาของแหล่งผลิตสินค้าแต่ละชนิด เพื่อสร้างความมั่นใจเมื่อเลือกซื้อสินค้าที่ “ซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์”

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดสรรสินค้าของสหกรณ์จากจังหวัดต่างๆ มาจำหน่าย อาทิ ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ จากสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด และข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์จากสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา, นมอัดเม็ดจากสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด นม UHT สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์), ไข่ไก่จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา, ผักเมืองหนาว ทั้ง ฟักทองญี่ปุ่น พริกหวาน มะเขือเทศ กะหล่ำปลีสีม่วง และอะโวกาโดที่ได้มาตรฐาน GAP จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่, เนื้อโคขุนจากสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร และกาแฟสำเร็จรูป พันธุ์โรบัสต้าที่มีความเข้มข้นของรสชาตกาแฟจากสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้มากขึ้น ซึ่งการเปิดตัวซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จะนำร่องที่ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด ในกรุงเทพมหานครเป็นแห่งแรก เนื่องจากตั้งอยู่ในย่านชุมชน และใกล้รถไฟฟ้า BTS อารีย์ ซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนเดินทางมาซื้อสินค้าได้สะดวก และในอนาคตจะสนับสนุนให้มีซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ เพื่อขยายช่องทางจำหน่ายผัก ผลไม้ เนื้อ นม ไข่ไก่ และสินค้าแปรรูป ให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกพื้นที่ต่อไป