เทคโนโลยีชาวบ้าน จัดเสวนาเกษตรแห่งปี “ไม้ผลพารวย ยุค 5 G” ผลตอบรับดีเกินคาดมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน โดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จัดเสวนาเกษตรแห่งปี “ไม้ผลพารวย ยุค 5 G” ขึ้น ที่ห้องประชุมใหญ่หนังสือพิมพ์ข่าวสด หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 มี คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร”

และมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย คุณชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6 กูรูทุเรียนระดับประเทศ เรื่อง “ผลิตทุเรียนให้รวยอย่างยั่งยืน” คุณณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุธน บริษัท เอ็มซี โคโคนัท จำกัด ผู้ส่งออกมะพร้าวน้ำหอม วันละ 100,000 ลูก เรื่อง “มะพร้าวน้ำหอมไทยไปนอกไม่ใช่เรื่องยาก” คุณเสาวณี วิเลปะนะ เจ้าของแบรนด์ คิงฟรุทส์ ส่งกล้วยหอมขึ้นห้างฯ วันละ 15 ตัน เรื่อง “สูตรความสำเร็จกล้วยหอมทองร้อยล้าน” คุณประพันธ์ จิวะพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เรื่อง “ดีแทค สมาร์ทฟาร์มเมอร์” และ ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ เรื่อง “เทคโนโลยี ยุค 5 G เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร”

การเสวนาเริ่มขึ้นในเวลา 13.00 น. โดย คุณอลงกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ในจุดที่เป็นประเทศผู้นำด้านการเกษตร ส่งออกอาหารอันดับ 12 ของโลก เป้าหมายภายใน 5 ปี คือ ขึ้นติดอันดับ Topten ให้ได้ อย่างไรก็ดีในยุคที่ความต้องการอาหารมีเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือตัวแปรสำคัญ แต่ประเทศไทยมีพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดี จึงเป็นแหล่งอาหารของโลก ทั้งยังมีปัจจัยด้านการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร รวมถึงปัจจัยภายนอกอย่างสงครามการค้า ซึ่งล้วนเป็นความท้าทายทั้งสิ้น ทั้งนี้สามารถก้าวผ่านไปได้โดยนำนโยบายบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรมาใช้


.
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป กระทรวงเกษตรฯ จะเป็นกระทรวงแรกที่เข้าสู่ยุค 5 G เริ่มใช้ Big data สมบูรณ์ อย่างโครงการ 1 กระทรวง 1 Application ที่รวมทุกหน่วยงานไว้ใน App เดียว นำระบบออนไลน์มาใช้ปฏิบัติคลอบคลุมการบริหารจัดการฟาร์ม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงการออกใบรับรองต่างๆ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรฯ นอกจากนี้ ยังมีกองทัพคนรุ่นใหม่ภาคเกษตรกรรม หรือ Young Smart Farmer มากกว่า 12,000 คน ตลอดจนนำกลไกการตลาดมานำการผลิต หรือเรียกว่านโยบายเกษตรพาณิชย์ นับเป็นการปฏิรูปภาคการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีที่แท้จริง

การจัดงานครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานและฟังการเสวนากว่า 300 คน ซึ่งนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ได้นำกิ่งพันธุ์ไม้ผลที่ยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจแถวหน้ามาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าฟังเสวนา กว่า 200 ต้น อาทิ ขนุนทะวายปีเดียว ทุเรียนหมอนทอง มะพร้าวน้ำหอม มะละกอฮอลแลนด์ กล้วยหอมทอง และกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 โดยในช่วงท้ายของการเสวนา นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน มอบโชคคืนกำไรให้กับผู้ร่วมงานด้วยการแจกไม้ผลที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์ราชบุรี 1, ราชบุรี 3, ราชบุรี 4 มะพร้าวน้ำหอมไฟ มะพร้าวน้ำหอมกะทิ ขนุนพันธุ์มาเลย์ ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า และทุเรียนหมอนทอง