“ไร่สุขวิวัฒน์” เพชรบูรณ์ ผลิตผักไฮโดรโปนิกและผักพื้นบ้าน ส่งขายโมเดิร์นเทรด

ตลาดผักสลัดยังได้รับความนิยมเป็นอย่างดี มีแหล่งจำหน่ายมากมายหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นตลาดค้าส่ง ร้านอาหาร หรือในโมเดิร์นเทรด แนวทางปลูกมักนิยมในโรงเรือน แบบไฮโดรโปนิกจึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่มาก เป็นพืชอายุเก็บเกี่ยวสั้น สามารถปลูกสลับหมุนเวียน เหตุนี้จึงมีผู้สนใจปลูกเป็นจำนวนมากหลายรูปแบบ ทั้งเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลัก

แม้วิธีปลูกดูจะไม่ยุ่งยาก แต่ในทางปฏิบัติใช่ว่าทุกคนที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จ เพราะมีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจ ทั้งในเรื่องสารอาหาร แร่ธาตุ ตลอดจนควบคุมระดับค่าน้ำให้เหมาะสม รวมถึงหาตลาดที่แน่นอน ฉะนั้น นอกจากต้องปลูกผักให้ดีแล้ว ยังต้องขายให้เป็นด้วย มิเช่นนั้นเงินที่ลงทุนอาจหายไปโดยพลัน

“ไร่สุขวิวัฒน์” จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ธุรกิจผลิต-จำหน่ายผักสลัด กับผักไทย นานาชนิดด้วยระบบการปลูกในโรงเรือนแบบ ไฮโดรโปนิก (hydroponic culture) ที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักผลิตให้มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งยังนำผักพื้นบ้านท้องถิ่นของชาวบ้านส่งขายให้ผู้บริโภคตามแหล่งจำหน่ายแบบสด ใหม่

คุณรจเรข โตวิวัฒน์ หรือ คุณน้อง

คุณรจเรข โตวิวัฒน์ หรือ คุณน้อง กล่าวว่า ไร่สุขวิวัฒน์ มี 2 แห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ คือฟาร์มที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 69/1 ตำบลซับพุทรา (ภูเขาหินปะการัง) อำเภอชนแดน และฟาร์มที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมูที่ 10 บ้านร่มโพธิ์ร่มไทร ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ fb : ไร่สุขวิวัฒน์-ไฮโดรโปนิกส์ ฟาร์ม โทรศัพท์ (089) 920-3853

จุดเริ่มต้นมาจากไร่ที่ชนแดนก่อน ซึ่งความจริงตั้งใจปลูกสักทองขาย แต่เห็นว่ามีพื้นว่างเหลือจึงให้พนักงานปลูกผักไว้รับประทานและเหลือเก็บขาย จนชาวบ้านละแวกนั้นเห็นว่าเป็นผักสด ใหม่ สนใจซื้อมากขึ้น เลยขยายพื้นที่และชนิดผักเพิ่มขึ้น พร้อมกับวางระบบปลูกผักให้ตรงตามความต้องการของตลาดในเชิงพาณิชย์

แบรนด์ ไร่สุขวิวัฒน์ เชื่อมั่นผักคุณภาพ ปลอดภัย

ปลูกผักไฮโดรโปนิกระบบ DRFT

“ไร่สุขวิวัฒน์” ทั้งที่ชนแดนและเขาค้อต่างปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิก (hydroponic culture) ในโรงเรือนแบบโดมจำนวน 9 หลังสำหรับใช้ปลูกผักใบและผักร็อคเก็ตที่เป็นสมุนไพรต่างประเทศ โดยใช้ระบบ DRFT หรือระบบน้ำลึก ที่ช่วยให้ผักโตเร็ว สวย แล้วยากต่อการเป็นโรครากเน่า

“แต่เนื่องจากไร่ที่ชนแดนมีสภาพอากาศไม่แน่นอน ควบคุมลำบากจึงต้องจัดระบบการให้น้ำที่มีความเหมาะสม จัดแยกเป็นโซน แล้วค่อยเชื่อมต่อผ่านระบบท่อไปตามราง ส่วนไร่ที่เขาค้อมีอากาศดี จึงใช้เป็นบ่อรวมที่ประกอบด้วยบ่อปรับสภาพน้ำกับบ่อปรุงน้ำ แล้วจึงเชื่อมต่อผ่านระบบท่อไปตามรางเช่นเดียวกัน”

“ไร่สุขวิวัฒน์” ปลูกผักไว้หลายชนิด ทั้งของต่างประเทศและของไทยเพื่อต้องการเจาะตลาดหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผักสลัด อาทิ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล กรีนคอส บัตเตอร์เฮด ฯลฯ เป็นต้น แล้วยังเป็นกลุ่มผักสมุนไพรต่างประเทศอาทิ ร็อคเก็ต มิซูน่า หรือสมุนไพรไทย อาทิ สะระแหน่ ผักแพรว พริกไทย โดยผักหลายชนิดปลูกและเก็บขายตลอดทั้งปี แต่มีบางอย่างจะเก็บได้เฉพาะในฤดูเท่านั้น

ผักกรีนโอ๊ค
สะระแหน่

“ไร่ที่ชนแดนมีสภาพอากาศไม่ดีนัก ค่อนข้างร้อนและไม่ดีเท่าที่เขาค้อ ดังนั้น จึงต้องวางแผนเลือกปลูกผักที่ทนต่อสภาพอากาศได้อย่างผักไทยและผักต่างประเทศบางชนิด อย่างไรก็ตาม ไร่ทั้งสองแห่งประสบผลสำเร็จจากการปลูกผักหลายชนิดได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งขนาดและปริมาณ มีประเภทผักที่คล้ายกัน แต่ผักทั้งหมดจะต้องนำมารวมเพื่อส่งเข้าโรงคัดแยกที่ไร่ชนแดนก่อนจะทยอยจัดส่งไปยังแหล่งลูกค้าแต่ละแห่งต่อไป”

เรดคอรัล

เน้นคุณภาพ/มาตรฐานทุกขั้นตอน

การเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้าเป็นผลมาจากการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะผลิตให้มีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค โดยไม่ได้มองถึงตัวเลขผลตอบแทนกำไร-ขาดทุน แต่ต้องการผลิตผักให้มีคุณภาพและปลอดภัยไว้ก่อน

ดังนั้น ไร่สุขวิวัฒน์เอาใจใส่กระบวนการผลิตผักทุกขั้นตอน ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานการปลูกตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สั่งซื้อจากบริษัทที่นำเข้าและมีความน่าเชื่อถือ โดยต้องตรวจสอบหาข้อมูลก่อน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะซื้อมาจากแหล่งใดก็ตามจะต้องทดลองปลูกก่อนตัดสินใจเพื่อต้องการดูอัตราการงอก, พัฒนาการเจริญเติบโต, ความทนทานต่อโรค/แมลง รวมถึงความทนทานต่อสภาพอากาศที่ปลูกในพื้นที่ต่างกัน

เก็บผลผลิตทุกวัน

โดยเมล็ดพันธุ์ที่เพาะจนกลายเป็นต้นกล้าแล้วจะย้ายไปปลูกยังแปลงอนุบาล ทั้งนี้ การเจริญเติบโตของต้นกล้าแต่ละชนิดจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับชนิดของเมล็ดพันธุ์ รวมถึงฤดูกาลที่ล้วนเป็นปัจจัยที่ใช้เวลาต่างกัน และเมื่อต้นกล้ามีความแข็งแรงสมบูรณ์แล้วจึงย้ายเข้าสู่โรงเรือนปลูก

จัดรายการร่วมกับห้าง

ทางด้านการตลาดต้องวางแผนปลูกอย่างรอบคอบและละเอียด ต้องตรวจสอบก่อนว่าช่วงเวลาใดที่ผักชนิดใดมีราคาสูง-ต่ำ ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลวางแผนผลิตผักแต่ละชนิดให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและระดับราคาซื้อ-ขายรวมทั้งการบริหารจัดการปลูกผักแต่ละชนิดจะดูจากยอดขายเป็นหลัก โดยมีการตั้งเป้ายอดขายผักแต่ละชนิดว่าควรขายได้เท่าไร ทั้งนี้ จะเผื่อไว้ในกรณีที่ขาดเหลือสัก 10 เปอร์เซ็นต์

สินค้าทุกอย่างส่งตรงเข้าห้างโมเดิร์นเทรด ผ่านการจัดจำหน่ายโดย บริษัท อาร์เอสทีที (สวีท ดีไลท์) จำกัด ส่งให้แก่ห้างแม็คโครในโซนภาคเหนือตอนล่าง อย่างเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร ตลอดจนแม็คโครกรุงเทพฯ ทั้งยังส่งให้ทางกลุ่มเดอะมอลล์แล้วกระจายสู่ห้างในเครือข่ายหลายแห่ง ขณะเดียวกัน ยังมีลูกค้าในกลุ่มอาชีพอื่น อย่างร้านอาหาร ร้านสลัด โดยลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปชอบผักที่ไร่สุขวิวัฒน์ที่มีความใหม่ สด

กรีนโอ๊ค
คะน้า

การป้องกันโรค/แมลง

คุณน้อง บอกว่า การป้องกันโรค/แมลงของไร่สุขวิวัฒน์จะเน้นเป็นสารทางธรรมชาติมากกว่า เพราะต้องการให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพราะผักแต่ละชนิดมีจุดอ่อนเรื่องโรค/แมลงศัตรูต่างกัน การดูแลป้องกันต่างกัน ผักบางอย่าง อาทิ ร็อคเก็ตจะไม่ใช้สารอะไรเลย อาจใช้สารชีวภัณฑ์อย่างน้ำส้มควันไม้ สารสะเดาบ้างสัปดาห์ละครั้ง เนื่องจากผักเหล่านี้ปลูกในโรงเรือนที่ปลอดภัยจากแมลงศัตรูและโรค

สำหรับผักบางชนิดที่ต้องใช้สารวิทยาศาสตร์ฉีดพ่นจะพิจารณาก่อนว่าสารชนิดใดที่เหมาะแล้วปลอดภัยมากที่สุด ทั้งยังต้องกำหนดช่วงเวลา รวมถึงอัตราส่วนผสมให้เหมาะสม และการให้ธาตุอาหารต้องผ่านการคำนวณสูตร เฉพาะของทางไร่สุขวิวัฒน์ที่อิงตามมาตรฐานซึ่งจะสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของอากาศในแต่ละฤดู

บัตเตอร์เฮด
ร็อคเก็ต

สำหรับการให้น้ำ คุณน้อง บอกว่า สมัยแรกติดตั้งเป็นระบบน้ำแบบสเปรย์ แต่เกิดปัญหาเรื่องเชื้อรา จึงเปลี่ยนมาเป็นแบบราง โดยใช้น้ำบาดาลที่ต้องผ่านกระบวนการพักไว้ก่อน แล้วนำไปปรับค่าความเป็นกรด/ด่าง ก่อนที่จะนำไปใช้

โรงคัดแยกมาตรฐาน GMP

ไร่ทั้งสองแห่งเก็บผักส่งขายทุกวัน โดยโรงคัดแยกมีแห่งเดียวคือที่ชนแดน ดังนั้น ผักที่เก็บจากไร่เขาค้อต้องนำมาเข้าคัดแยกก่อนที่จะขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางแต่ละแห่ง โดยแต่ละวันตัดเก็บผัก อย่างกลุ่มผักสลัดมียอดเฉลี่ย 500 กิโลกรัม หรือขึ้นฉ่ายประมาณ 100 กิโลกรัมเป็นอย่างต่ำ ซึ่งขึ้นฉ่ายกับสะระแหน่ต้องตัดส่งขายตลาดต่างประเทศด้วย นอกจากปลูกเองแล้ว ผักบางอย่างยังรับจากลูกสวนที่ผ่านระบบการตรวจสอบในทุกขั้นตอน

ไม่เพียงผลิตแล้วจำหน่ายผักที่ปลูกเอง แต่ไร่สุขวิวัฒน์ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของผักพื้นบ้านในท้องถิ่นที่ชาวบ้านปลูกกัน โดยต้องการผลักดันผักเหล่านี้ให้คนภายนอกรู้จัก ดังนั้น จึงรับซื้อผักพื้นบ้านที่ชาวบ้านปลูกอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นผักก้านจอง ผักก้านตรง ผักบุ้งแก้วนำไปจำหน่ายพร้อมกับผักที่ทางไร่ปลูก

ถึงวันนี้หากท่านเดินเข้าโมเดิร์นเทรดหรือห้างค้าส่งจะพบเห็นแบรนด์ผักคุณภาพจากไร่สุขวิวัฒน์เพราะได้รับการต้อนรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีแล้วเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้คุณน้องต้องแบ่งเบาภารกิจนี้ไปยังรุ่นลูกไม่ว่าจะเป็น คุณอัมรา ลูกสาว กับ คุณภาณุพงศ์ โตวิวัฒน์ ลูกชาย เพื่อสานธุรกิจผลิตผักเพื่อสุขภาพต่อไป

คุณอัมรา โตวิวัฒน์ ลูกสาว

คุณภาณุพงศ์ โตวิวัฒน์ ลูกชาย
บทความก่อนหน้านี้แม็คโคร ส่งไลน์ “แม็คโคร คอนเน็ค” พร้อมโปรเด็ดเดือน 11 ชิงกำลังซื้อปลายปี เสริมแกร่งช่องทางสื่อสารตรงเป้าหมาย มัดใจด้วยไลน์สติ๊กเกอร์ ต่อยอดบริการยุคดิจิตอล
บทความถัดไปเครือเบทาโกร สนับสนุนการแข่งขันดวลวงสวิงหญิงระดับโลก Honda LPGA Thailand 2020