วว./JAIMA จัดสัมมนานานาชาติการประยุกต์ใช้สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง

JAIMA@รามาการ์เด้น__191107_0006

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนานานาชาติ เรื่อง “The 2nd TISTR and JAIMA Conjoint Conference : Application of Herb for Dietary Supplement and Cosmetics” ซึ่ง วว. ร่วมกับ Japan Analytical Instruments Manufacturers, Association (JAIMA) ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของประเทศด้านเครื่องมือวิเคราะห์ล่าสุดและการประยุกต์ใช้ รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับสมุนไพรสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์