ธ.ก.ส.จัดโครงการอุ่นใจ คลายหนาว เพื่อโรงหมอของย่า

ธ.ก.ส. เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร โดยโอนผ่านเลขที่บัญชี ธ.ก.ส. 020164004425 หรือสแกนผ่าน QR ธรรม D โดยใช้ Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2562

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้จัดทำโครงการ “อุ่นใจ คลายหนาว” โดยมอบผ้าห่มให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล และบนดอยสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความทุกข์ที่เกิดจากภัยหนาวต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ได้ต่อยอดและขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ หรือโรงหมอของย่า ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 160 เตียง ที่ต้องรองรับผู้เจ็บป่วยจากทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงต้องดูแลผู้ป่วยที่ไร้บัตรสวัสดิการที่ยากจนบนดอยสูงและที่อาศัยตามขอบชายแดนของประเทศ ตามหลักมนุษยธรรมเป็นจำนวนมาก โดยโรงพยาบาลยังขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนงบประมาณที่ต้องใช้ดูแลผู้ป่วยที่ยากไร้ ดังนั้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจาก ธ.ก.ส.จะนำผ้าห่มและหมวกกันหนาว ไปมอบให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้วยังมอบเงินบริจาคบางส่วน พร้อมเปิดบัญชี ธ.ก.ส. เลขที่ 020164004425 เพื่อให้ผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลในการทำดีด้วยหัวใจ ร่วมบริจาคสมทบทุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโอนที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสามารถสแกนผ่าน QR ธรรม D โดยใช้ Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร เพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีในระบบ e-Donation ของกรมสรรพากรแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2562

“ธ.ก.ส.จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการให้ โดยส่งมอบน้ำใจ ความห่วงใยไปยังผู้ป่วยที่ยังขาดแคลนในชนบท และร่วมสร้างขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล  ผู้ช่วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน ในการดูแลสุขภาพของประชาชนและสร้างความสุขสู่สังคมต่อไป” นายอภิรมย์ กล่าว