ม.แม่โจ้ คว้าแชมป์ ขบวนโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ 25

ขบวนโคมยี่เป็งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชนะใจกรรมการ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็ง งานเทศกาลโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี เข้ารับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่

เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านไนท์บาซาร์ สืบสานประเพณียี่เป็ง เปิดงานเทศกาลโคมยี่เป็ง ครั้งที่ 25 “ต๋ามประทีปโคมไฟในงานบุญตั้งธรรมหลวง” โดยมีการจัดการประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็ง ซึ่งในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำโคมยี่เป็งส่งเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด อานิสงส์ผลบุญตั้งธรรมหลวง เพื่อสืบสาน รักษา สืบทอดประเพณีอันดีงามของล้านนาในเทศกาลยี่เป็ง

บุญ…สืบสานยอดเเก้ว…ล้านนา

ตั้ง…ใจ๋จิตเจตนา…เเต่ต้น…

ธรรม…เวสสันตรา…บุญนัก เเท้เนอ…

หลวง…หลายจักเตื่อมล้น…ผลเอื้อ…บุญอวย…

ซึ่งตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีเก่าเเก่ของชาวล้านนา มักนิยมเทศน์กันในช่วงเทศกาลยี่เป็งตรงกับประเพณีลอยกระทง เนื้อหานั้นเเสดงถึงมหาชาติของพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ ดังนั้น จึงออกเเบบโคมเพื่อเเสดงถึงความงดงาม อ่อนช้อย ลักษณะโคมเป็นทรงธรรมาสน์หลวงหรือบุญบกทรงปราสาทเรือนยอด ด้านนอกฉลุลาย (ต้องลาย) เครือดอกเถาว์ดอกเพื่อจำลองทิพยสถานจากหิมพานต์ ฐานด้านล่างมีจระนำซุ้มโขงทั้ง 8 ทิศ หมายถึง คนเเละเทพทั้ง 8 ทิศย่อมนบน้อมสดับในธรรมทั้ง 13 กัณฑ์นี้ ในเเต่ละซุ้มใส่ดวงไฟด้านใน เพื่อเเสดงถึงดวงปัญญาอันเเจ่มเเจ้ง ด้านนอกซุ้มคูหาฉลุลายก้านดอก หม้อดอก พรรณพฤกษา เพื่อเเทนสิ่งสักการะของเทพยดาเเละมนุษย์ในทิศทั้ง 8 ฐานธรรมมาสน์โคม ประดับด้วยช้างสี่เศียร หันหน้าไปทิศทั้งสี่ หมายถึง ผู้เป็นนักปราชญ์ฉลาดรู้ย่อมเข้าใจเเละมีมานะในการสดับธรรมที่มีความยาว อีกทั้งนัยหนึ่งหมายถึงการค้ำชูพระบวรศาสนาให้จำเริญรุ่งเรืองไป ดั่งคำโบราณท่านว่า “ช้างเเก้วขึ้นสู่โรงธรรม” ก็คือนักปราชญ์ราชเมธีทั้งหลาย ส่วนยอดเป็นดอกไม้เพชร ดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง ประดับคริสตัล ลูกแก้วเพราะถือว่าเป็นของสูงควรคู่บูชาธรรมดั่งเทพยดาทั้งหลายใช้ดอกไม้ทิพย์บูชาอย่างนั้น

…สีที่ใช้ สีทอง สีเงิน สีเขียว สีเเดง สีทั้งหมดย่อมให้ความหมายในตัว เช่น สีทองหมายถึงความสูงส่ง สีเงินเป็นสีเเห่งความศรัทธา สีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพิชญะข้าวกล้าเเละความสมบูรณ์ของป่าไม้เเผ่นดิน สีเเดงหมายถึงความเข้มเเข็งอดทน รวมเข้าเเล้วย่อมมีความเป็นมงคลเกี่ยวเนื่องกับพิธีเเละคติธรรมสอดเเทรกผ่าน เทศน์มหาชาติตั้งธรรมหลวง ซึ่งโคมของมหาวิทยาลัยเเม่โจ้ จึงได้ออกเเบบเเละถ่ายทอดผ่านรูปทรง รายละเอียด โทนสี ประกอบกับริ้วขบวนแห่สวยงาม มีการเเสดงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ความงดงาม ความลงตัวในความเป็นวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมล้านนาในประเพณียี่เป็งครั้งนี้…ทำให้ขบวนแห่โคมยี่เป็งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวแม่โจ้ทุกส่วนฝ่าย สร้างความประทับใจแก่ผู้ชม จนชนะใจคณะกรรมการ คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จ