ปลูกมะพร้าวเพื่อ “ตัดยอด” ขาย เริ่มยังไง?

ปัจจุบันมีผู้นิยมบริโภค “ยอดมะพร้าว” กันมากขึ้น เนื่องจากมีรสชาติดีเมื่อนำไปประกอบอาหารก็จะทำให้รสชาติดีตามไปด้วย โดยการปลูกต้นมะพร้าวเพื่อตัดยอดอ่อนขายนั้นยังถือว่าเป็นอาชีพที่มีอนาคต ในบางช่วงที่มะพร้าวผลสดราคาตก แต่ยอดมะพร้าวนั้นราคาจะอยู่ที่ราวๆ 250-300 บาท ซึ่งถือว่าราคาขยับสูงขึ้นมากในรอบ 5 ปีเลยทีเดียว

ข้อควรคำนึงในการปลูกมะพร้าวเพื่อตัดยอด จะต้องมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดปี เนื่องจากต้องให้น้ำต้นมะพร้าวทุก ๆ 2 สัปดาห์ ต้องหมั่นกำจัดวัชพืชอยู่เสมอ พร้อมกับมีการให้ปุ๋ยอย่างพอเพียง

วิธีการปลูก เริ่มจากการเตรียมดิน โดยการไถดะไถแปร แล้วขึ้นร่องเพื่อป้องกันน้ำขังขณะฝนตกหนักหรือหลังการให้น้ำ สันร่องกว้าง 1-1.5 เมตร ปรับผิวร่องให้เรียบ ใช้ระยะปลูก 2×3 เมตร ขุดหลุมปลูกลึก 25-30 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกเก่า อัตราครึ่งปุ้งกี๋ต่อหลุม คลุกเคล้ากับดินให้เข้ากัน

หลุมปลูกควรปลูกให้ชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว นำกล้ามะพร้าวอาจใช้พันธุ์มะพร้าวทั่วไปหรือมะพร้าวน้ำหอมก็ได้ สุดแท้แต่ความสะดวกที่จะหาได้ และต้องเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีใบ 4-6 ใบ วางต้นกล้าลงที่หลุมที่เตรียมไว้ ฝังกลบผลเพียงครึ่งเดียวไม่จำเป็นต้องกลบมิดลูกแล้วรดน้ำตาม เพื่อทำให้มีโอกาสรอดตายสูงควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป

เมื่อย่างเข้าเดือนที่ 3 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 ช้อนแกง ต่อต้น โรยรอบต้นห่างจากโคนต้น ประมาณ 1 คืบ แล้วรดน้ำตาม หากต้องการให้ใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง ควรนำดินในแปลงไปวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดินเสียก่อน

และขอคำแนะนำว่า ดินในแปลงของคุณขาดธาตุอาหารใด แล้วใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่ได้ จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้

ขณะต้นมะพร้าวยังมีขนาดเล็ก ควรใช้พื้นที่ว่างระหว่างแถวปลูก เผือก ตะไคร้ หรือพืชอายุสั้นอื่น ๆ เพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ในช่วงขาดฝนต้องให้น้ำอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ต่อครั้ง เมื่อต้นมะพร้าวอายุ 1 ปี 8 เดือน ถึง 2 ปี จะเริ่มตั้งสะโพกซึ่งเป็นระยะตัดยอดที่ดีที่สุด มะพร้าว 1 ยอด จะมีน้ำหนัก 10-20 กิโลกรัม

หลังจากตัดแต่งยอดแล้วนำใส่ลงในถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ ผูกปากถุงด้วยเชือกให้เรียบร้อยเก็บในห้องเย็น หรือในร่ม เตรียมส่งจำหน่ายต่อไป