รองนายกฯ “สมคิด” เยี่ยมชม บริษัทยันม่าร์ สำนักงานฮอกไกโด

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชม บริษัท ยันม่าร์ อกริคัลเจอร์ เจแปน จำกัด สำนักงานฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหารจากกลุ่มยันม่าร์ นำโดย นายมาโคโตะ ชินมุระ ผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร บริษัท ยันม่าร์ อกริบิสเนส จำกัด พร้อมด้วย       นายอากิระ คาวาจิริ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร และ นายฮิโรชิ ชิมะ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยันม่าร์ อกริคัลเจอร์ เจแปน จำกัด สาขาฮอกไกโด ให้การต้อนรับและแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะของยันม่าร์ เมื่อเร็วๆ นี้

การเยี่ยมชมในครั้งนี้มีผู้ร่วมคณะทั้งหมด 32 คน โดยนอกจากรองนายกรัฐมนตรีและคณะแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัคราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่จากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือเจโทร โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาดูงานการจัดการการเกษตรที่มีความทันสมัยของญี่ปุ่น ซึ่งการที่รัฐบาลไทยเลือกศึกษาดูงานที่ยันม่าร์นั้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการเกษตรทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลก อีกทั้งที่ผ่านมายันม่าร์ยังมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของไทยมาอย่างต่อเนื่องในหลายโครงการ

ในโอกาสนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ยันม่าร์ อะกริโซลูชั่น เซ็นเตอร์ ของสำนักงานฮอกไกโด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 2557 เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรและบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ศูนย์แห่งนี้ยังมีการทดลองใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น แทรกเตอร์ เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 30,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีอาคารเอชเอ็ม เฮ้าส์ ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์สำหรับใช้ทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรในร่มในกรณีที่มีหิมะหรือฝนตกหนัก อีกทั้งยังมีหลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรและความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยากจะเริ่มทำการเกษตร

สำนักงานฮอกไกโดถือเป็นสาขาขนาดใหญ่ของยันม่าร์ และยังมีจุดเด่นคือภูมิภาคฮอกไกโดเป็นศูนย์รวมของเกษตรกรที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) มาใช้เป็นแห่งแรกๆ ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย จากพื้นฐานดังกล่าวทำให้บริษัท ยันม่าร์ อกริคัลเจอร์ เจแปน จำกัด มุ่งมั่นให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า โดยปัจจุบันยันม่าร์ผลักดันการเกษตรอัจฉริยะที่ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรอัตโนมัติ เช่น โรบอทแทรกเตอร์ รถดำนา และโดรน เป็นต้น

การเยี่ยมชมเริ่มโดยนายมาโคโตะ ชินมุระ กล่าวแนะนำภาพรวมบริษัท จากนั้นนายอากิระ    คาวาจิริ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเกษตรของยันม่าร์ หลังจบการบรรยายเป็นการสาธิตโรบอทแทรกเตอร์ หรือแทรกเตอร์ไร้คนขับ ที่แปลงทดลอง โดยนอกจากผู้เข้าชมจะให้ความสนใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรแล้ว ยังสอบถามเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจของยันม่าร์ในประเทศไทยอีกด้วย

การเยี่ยมชม บริษัท ยันม่าร์ อกริคัลเจอร์ เจแปน จำกัด สำนักงานฮอกไกโด ถือเป็นโอกาสอันดีที่คณะจะได้เห็นถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่ก้าวล้ำ รวมถึงการเกษตรอัจฉริยะที่ทาง     ยันม่าร์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเกษตรในประเทศไทย