ธ.ก.ส. มอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตาม “โครงการอุ่นใจ คลายหนาว เพื่อโรงหมอของย่า”

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ นายกำภู ภูริภูวดล ผู้แทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) ร่วมมอบเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ ตามโครงการอุ่นใจ คลายหนาว เพื่อโรงหมอของย่า ซึ่ง ธ.ก.ส. ร่วมกับ บมจ.อสมท ได้เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวแก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เป็นจำนวนเงิน 2,079,999 บาท พร้อมกับมอบผ้าห่ม จำนวน 200 ผืน และหมวกกันหนาว จำนวน 200 ใบ สำหรับใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์ศุภชัย บุญอาพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล   ศรีสังวาลย์ ให้การต้อนรับและรับมอบเงินสมทบทุน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ      โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน