จากบางบ่อสู่ไชน่า ปลาสลิดไทยโกอินเตอร์ ส่งขาย “จีน-ลาว-เมียนมา”

ปลาสลิดบางบ่อ สมุทรปราการ ขึ้นชื่อว่าเป็นปลาสลิดที่อร่อยที่สุดในประเทศไทย ด้วยรสชาติที่หอมนุ่ม-กรอบใน จึงเป็นกับข้าวคู่คนไทยมาช้านาน

วัตถุดิบ

ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ทุนทำวิจัยในโครงการ การพัฒนาช่องทางการตลาดต่างประเทศ เพื่อส่งออกปลาสลิดแปรรูป จังหวัดสมุทรปราการ ทางท่าเทียบเรือเชียงแสนสู่จีนตอนใต้ ด้วยกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นหัวหน้าทีม ร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หาช่องทางช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้แปรรูปปลาสลิด ส่งออกปลาสลิดไปขายที่ประเทศจีนที่ถือเป็นตลาดใหญ่

วิธีการจับปลา

ด้วยยี่ห้อปลาสลิดบางบ่อคงไม่ต้องบรรยายถึงความอร่อยถูกปากถูกคอคนไทย แต่ถ้าจะส่งไปไกลให้ต่างชาติลิ้มลองคงต้องจับอาบน้ำแต่งตัวกันเสียใหม่ ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ให้นักศึกษาร่วมออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ดูน่าเชื่อถือขึ้น ที่สำคัญต้องดูดี สะอาด น่ารับประทาน และนอกจากนี้ ยังได้แนะวิธีการทำปลาสลิดแปรรูปในลักษณะต่างๆ เพื่อให้มีตัวเลือกในตลาดมากยิ่งขึ้นด้วย

น่าซื้อ

“สำหรับคนไทย ใครๆ ก็รู้จักปลาสลิดบางบ่อ เพราะขึ้นชื่อมานานในด้านความอร่อย แต่ถ้าปลาสลิดไทยจะก้าวไปไกลถึงประเทศจีน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูน่ารับประทาน ในเรื่องรสชาติเรามีเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้ว แต่จะทำอย่างไรให้ต่างชาติถูกปากรสชาติปลาสลิดบางบ่อ อันนี้ต้องคิดหาวิธีและช่องทาง เพื่อส่งสินค้าไปให้เขาได้ลิ้มลอง ซึ่งเรื่องของบรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ต่างชาติเห็นแล้วอยากกินปลาสลิดในรูปแบบต่างๆ ทั้งปลาสลิดแดดเดียวและในรูปแบบอื่นๆ ที่แปรรูปเพื่อให้ง่ายกับการเก็บถนอม และที่สำคัญ การส่งปลาสลิดออกไปตลาดต่างประเทศ ต้องทำการศึกษาวิจัยเพื่อหาคู่ค้าในการขยายตลาด โดยเราได้ทำการศึกษาวิจัยจนพบเส้นทาง และหาคู่ค้าให้กลุ่มเกษตรกรได้แล้ว” ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา กล่าว

สำหรับที่มาของโครงการ มีผู้ประกอบการ  5 เจ้าดังในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วม ประกอบด้วย ร้านแม่อำนวยปลาสลิดบางบ่อ, ร้านแสนสมบูรณ์ปลาสลิดบางบ่อ, ร้านปลาสลิดแม่นิตยาบางบ่อ ,ร้านปลาสลิดอ้ายธี และร้านสลิ๊ด สลิด ปลาสลิดบางบ่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ (ซ้าย) และผู้ประกอบการ

ทำการศึกษาภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาตลาดประเทศจีน ว่ามีความต้องการกินปลาสลิดมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ชาวจีนให้ความสนใจปลาสลิดทอดอบกรอบ เนื้อปลาสลิดแท่ง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์กับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบจีนได้ เช่น กินกับข้าวต้ม และนอกจากนี้ ยังสร้างตลาดเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดได้พบกับผู้ค้าส่งของจีนโดยตรง เพื่อเป็นช่องทางในการขายอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่ได้

โดยทางทีมวิจัยได้นำผู้ประกอบการลงพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นชายแดนส่งออกต่อไปถึงประเทศจีน ภายใต้ความร่วมมือของ คุณผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ที่คอยให้ความช่วยเหลือชี้แนะช่องทางการส่งออก พร้อมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดบางบ่อโดยการจัดตั้งเป็น “กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปปลาสลิดบางบ่อ-ล้านนา” พาเกษตรกรผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิด ไปร่วมงานเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และพาไปเปิดบู๊ธออกร้านขายในพื้นที่เพื่อทดลองตลาดอีกด้วย ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

ออกงาน

ทั้งนี้ จากการทำการสำรวจพบว่า เส้นทางการค้าปลาสลิดไทยไปจีนสามารถทำได้หลายช่องทางด้วยกัน เช่น ทำการตลาดตรงกับ “ผู้ค้าส่งของจีน” การทำการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าและจุดผ่านแดนถาวร ด้วยจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท โดยไม่เสียภาษี และอีกช่องทางคือ ทำการค้ากับผู้ประกอบการค้าส่งของจังหวัดเชียงราย เนื่องจากผู้บริโภคในจังหวัดยังมีความต้องการบริโภคปลาสลิดแปรรูป แต่หาซื้อยากและราคาสูง จึงกลายเป็นโอกาสทองของเกษตรกรผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิด จะส่งออกไปตามช่องทางเหล่านี้

คุณสุภรี รุ่งประทีปไพบูลย์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับการช่วยเหลือและชี้แนะในช่องทางการค้าเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปออกขายต่างประเทศ ที่ผ่านมาเราทำได้แค่เปิดตลาดในประเทศ ทั้งขายประจำหน้าร้านและขายในงานแฟร์ต่างๆ แต่ตอนนี้ได้มีโอกาสรู้ช่องทาง รู้ตลาด ทำให้มีโอกาสในการขายปลาสลิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้ทำความรู้จักกับคู่ค้าชาวจีนและผู้ค้าส่งแนวชายแดน ยิ่งทำให้เราสามารถต่อยอดธุรกิจออกไปได้อีกในอนาคต

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดพบว่า นอกจากประเทศจีนที่เป็นตลาดเป้าหมายสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานบันเทิงแล้ว ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว และผู้ประกอบการค้าส่งของจังหวัดเชียงราย ก็ถือว่าเป็นแหล่งการค้า และตลาดสำคัญที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปเช่นกัน

ต่างชาติกำลังจะได้ลิ้มรสความอร่อยของ “ปลาสลิดบางบ่อ” ไปพร้อมๆ คนไทย

ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ ถามได้ที่ โทร. (086) 396-3450, (090) 415-2038