กรมหม่อนไหม เร่งเปิดตลาดผ้าไหมในประเทศ นำร่องตลาดพรีเมี่ยมที่เซ็นทรัลเวิลด์ 5 วัน รายได้ถึง 3.5 ล้านบาท

นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหม ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องการตลาดนำการผลิต โดยเน้นเปิดการตลาดผ้าไหมในทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ล่าสุด ได้นำร่องตลาดผ้าไหมพรีเมี่ยม ในงานมหกรรมผ้าไหม 2562 : ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 9 ในระหว่าง วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ โดยเน้นจำหน่ายผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ผ้าไหม GI และผ้าไหมเกรดพรีเมี่ยมจากจังหวัดต่างๆ ของไทย สวนกระแสเศรษฐกิจขาลง

“เพียง 5 วัน ยอดจำน่ายทะลุเป้าถึง 3.5 ล้านบาท ถือว่ามีผลตอบรับที่น่าพอใจมาก ซึ่งกรมหม่อนไหมจะเร่งเปิดตลาดผ้าไหมในพื้นที่ต่างๆ ทั้งตลาดพรีเมี่ยมและในตลาดอื่นๆ ให้ครอบคลุมในพื้นที่ต่างๆ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเร่งปริมาณการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำด้วย” อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าว