“ เฉลิมชัย ” ให้นโยบายกรมหม่อนไหม เร่งพัฒนาสินค้า-โปรโมท ผ้าไหมไทยให้ก้าวไกลสู่สากล

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในฐานะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมหม่อนไหม ระยะ 3 ปี (2564-2566) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ โรงแรม เดอะไพรเวซี่บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่า งานกรมหม่อนไหมเป็นงานที่สำคัญ เพราะเป็นงานที่ดำเนินงานตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมงานหม่อนไหมมาโดยตลอด กรมหม่อนไหม จึงต้องพัฒนาไหมไทยไปสู่ระดับนานาชาติ ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาผ้าไหมไทยให้มีคุณภาพ มีมูลค่าเพิ่ม และเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

“แม้กรมหม่อนไหมจะมีงบประมาณในการทำงานน้อย แต่ก็ขอให้พยายามคิดหาวิธีในการทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผมจะผลักดันให้ผ้าไหมไทยมีมูลค่าเพิ่มและก้าวไกลไปในระดับสากล เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น” นายเฉลิมชัย กล่าว

นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวด้วยว่า ควรมีการจำหน่ายผ้าไหมในทุกๆ สนามบิน เพื่อให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เห็นถึงเอกลักษณ์ความสวยงามของผ้าไหมไทย ที่หลากหลายทั้งชนิดและราคาให้สามารถเลือกซื้อได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้กล่าวว่า แม้ผ้าไหมจะมีคุณภาพและความสวยงามมาก แต่ก็จำเป็นต้องมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ทำให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ เพื่อให้เห็นศักยภาพของผ้าไหมไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงต้องอนุรักษ์ตามยุคสมัย ขณะเดียวกันต้องนำนวัตกรรมใหม่เข้ามาพัฒนาการผลิตสินค้าผ้าไหมไทยควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ผ้าไหมไทย ก้าวไกลไปสู่ระดับสากลต่อไปมากยิ่งขึ้น