กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ภาคอีสาน…ส่งเสริมผ้าไหมไทยต่อเนื่อง มุ่งหน้า…สกลนคร-กาฬสินธุ์ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง

กระทรวงพาณิชย์ สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แคมเปญ “เส้นทางสายไหม…สู่เมืองรอง” มุ่งหน้าจังหวัดสกลนคร-กาฬสินธุ์ เล่าเรื่องราววัฒนธรรมผ้าไหมท้องถิ่นอีสานและการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกัน สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจใช้ผ้าไหมไทย…สื่อสารให้เกิดมุมมองใหม่ ผ้าไทยสามารถแต่งกายให้ดูร่วมสมัยและสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน พร้อมกระตุ้นแนวคิดผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค ส่งเสริมลูกหลานในชุมชนแหล่งผลิตหันมาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตผ้าไหมไทยมากขึ้น

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรอง โครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ “เส้นทางสายไหม…สู่เมืองรอง” โดยเน้นสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเชื่อมโยงต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ กระตุ้นให้เกิดการบริโภคและซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้า และบริการในเมืองรองมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายไหมสู่เมืองรอง เส้นทางที่ 2 โดยจะเดินทางไป ณ จังหวัดสกลนครและกาฬสินธุ์ เพื่อเชื่อมโยงผ้าไหมประจำถิ่นกับการท่องเที่ยวของทั้ง 2 จังหวัดเข้าด้วยกัน”

“การลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 ครั้งนี้ ได้นำคณะสื่อมวลชน รวมถึงบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ ร่วมลงพื้นที่ เพื่อสัมผัสวิถีชุมชนและวัฒนธรรมผ้าไหมในแต่ละท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด พร้อมถ่ายทอดความประทับใจที่ได้พบเห็น สร้างแรงจูงใจให้สาธารณชนหันมาตระหนักถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ซึ่งจะเป็นสิ่งช่วยกระตุ้นการตัดสินใจเลือกซื้อ/เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม รวมถึงสินค้าและบริการต่างๆ ในจังหวัดเมืองรองมากขึ้น ทั้งนี้ มุ่งหวังสร้างความก้าวหน้าให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง”

กลุ่มผ้าไหมย้อมคราม จังหวัดสกลนคร

รองอธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจนำผ้าไหมไทยมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น มีการสื่อสารให้เกิดมุมมองใหม่ว่าผ้าไทยสามารถแต่งกายให้ดูร่วมสมัยได้ รวมทั้งกระตุ้นแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค และส่งเสริมลูกหลานในชุมชนแหล่งผลิตหันมาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตผ้าไหมไทยมากขึ้น นอกจากนี้ ต้องมีการนำเรื่องราวของสินค้ามาถ่ายทอดเพื่อดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะตลาดวัยรุ่นที่ต้องการสินค้าที่มีความทันสมัยและร่วมสมัย ผู้ผลิตจึงควรพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคกลุ่มนี้ ปัจจุบันสินค้าไลฟ์สไตล์มีหลากหลายประเภท ผู้ผลิตสามารถผลิตและดัดแปลงสินค้าจากผ้าไหมให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ผ้าผืน สามารถนำมาตัดเย็บให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้ามากขึ้นเช่นเดียวกัน”

“สำหรับเส้นทางสายไหมสู่เมืองรองจังหวัดสกลนคร เริ่มต้น…เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง “วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร” ปูชนียสถานและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร และ “วัดถ้ำผาแด่น” วัดเก่าแก่ที่ตั้งเด่นตระหง่านบนแนวเทือกเขาภูพาน โดยสามารถชมได้ทั้งทิวทัศน์ธรรมชาติแบบอันซีนของจังหวัด พร้อมความงดงามของงานแกะสลักบนหน้าผาหินอันวิจิตรศิลป์ และที่พลาดไม่ได้คือ ได้เดินทางไปสัมผัสแหล่งผ้าไหมท้องถิ่นขึ้นชื่อของสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแข้ อำเภอโคกศรีสุพรรณ เป็นแหล่งผลิตที่จะได้ชมทั้งกระบวนการทอผ้า สาวไหม และนวัตกรรมย้อมครามที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สกลนครเป็นอย่างมาก กิจกรรมหนึ่งที่ไม่ควรพลาด ผู้ที่มาเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้และทดลองทำผ้าย้อมคราม “ร้านครามสกล อำเภอเมือง” ได้ด้วยตนเอง รวมถึงเลือกซื้อสินค้าผ้าย้อมคราม งานคราฟสวยๆ และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแท้ๆ เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย”

กลุ่มผ้าไหมย้อมคราม จังหวัดสกลนคร

“เส้นทางสายไหมสู่เมืองรองจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออย่าง “พิพิธภัณฑ์สิรินธร” หรือ “ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ่มข้าว” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวไดโนเสาร์แบบครบวงจรและสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย หลังจากนั้นเดินทางไปเรียนรู้เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 2 แห่ง ณ อำเภอคำม่วง ได้แก่ *กลุ่มทอผ้าบ้านหนองยางคำ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งผลิตผ้าไหมพื้นบ้านที่สวยงาม มีกระบวนการทอผ้าและย้อมสี   โดยขั้นตอนการทอและย้อมจะนำเส้นไหมแช่น้ำให้อิ่มตัว นำลงไปใน “น้ำครั่ง” ที่ได้จาก “แซงมะพร้าว” แล้วนำกลับมาล้างให้สะอาด หลังจากนั้น นำมาย้อมด้วยสีธรรมชาติที่เตรียมไว้ เช่น สีแดงอมชมพูจากแก่นฝาง สีเหลืองจากดอกคูน ฯลฯ เป็นต้น รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมราคาย่อมเยาจำหน่ายด้วย และ *กลุ่มอาชีพสตรีผ้าไหมมัดหมี่บ้านสูงเนิน เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่มีชื่อเสียง (ผ้าไหมมัดหมี่ภูไท) โดยมีการสาธิตการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม สาวไหม ย้อมผ้า รวมถึงขั้นตอน การมัดหมี่ และแต้มสี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวกาฬสินธุ์เป็นอย่างมาก”

“ทั้งนี้ แหล่งผลิตเส้นไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในประเทศไทยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี มหาสารคาม หนองคาย ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ สกลนคร ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และชัยภูมิ ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานขนาดใหญ่ผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 10 โรง มีการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหม การทอผ้าไหม การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้นด้วยเช่นกัน” รองอธิบดี กล่าวทิ้งท้าย