ทีมหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ลงพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ตรวจสุขภาพและให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2562 ทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติภารกิจหน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 34) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ตำบลนาใน ดำเภอโพนสวรรค์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีนักเรียนและประชาชนมารับบริการตรวจรักษาจำนวน 435 คน แบ่งเป็นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ จำนวนผู้เข้ารับการรักษา 265 คน พบโรคที่เด็กนักเรียนเป็นมากที่สุดคือโรคเหงือกและฟัน จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 59.14 และในประชาชนพบว่าเป็นโรคทางกล้ามเนื้อและกระดูกมากที่สุด จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 38.17 นอกนั้นมีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง และน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ โรคลิ้นหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน เป็นต้น และที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา จำนวนผู้เข้ารับการรักษา 170 คน พบโรคที่เด็กนักเรียนเป็นมากที่สุดคือโรคเหงือกและฟัน จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 66.41 และในประชาชนพบว่าเป็นโรคทางกล้ามเนื้อและกระดูกมากที่สุด จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71

สำหรับโรคที่เด็กและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นกันมากก็คือโรคทางเหงือกและฟัน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการสะสมของแบคทีเรียบนฟันและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟัน ป้องกันได้ด้วยการแปรงฟันทุกวัน รวมถึงการไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน เพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียก่อนที่จะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูน เมื่อมีคราบหินปูนเกาะที่ฟันแล้วก็จะไม่สามารถกำจัดได้ด้วยตัวเองด้วยการแปรงฟันทำให้เกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ และเกิดโรคติดเชื้อทางช่องปาก รวมถึงโรคมะเร็งช่องปาก โดยพบในผู้ป่วยผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โรคมะเร็งช่องปากพบได้ที่ปาก กระพุ้งแก้ม เหงือก ริมฝีปาก เพดานปาก พื้นที่ใต้ลิ้น ลิ้นไก่ รวมไปถึงต่อมทอนซิล สาเหตุของมะเร็งช่องปากส่วนใหญ่มาจากการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณสูง จะมีโอกาสเป็นมะเร็งในช่องปากมากกว่าผู้คนทั่วไปถึง 15 เท่า วิธีการป้องกันโรคะมะเร็งช่องปากคือการไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ เนื่องจากโรคมะเร็งช่องปากมักไม่ส่งสัญญาณที่ชัดเจน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดมักติดการดื่มสุราและสูบบุหรี่จัดทุกวัน จึงทำให้มีภาวะเสี่ยงสูง

“สวัสดีแสงตะวันในยามเช้า มีเรื่องเล่าเกิดใหม่ในยามสาง ล้อรถหมุนมุ่งไปในเส้นทาง เลียบแนวข้างสู่เมืองนครพนม ลำน้ำโขงโจงไหลเลียบตลิ่ง ดุจดั่งสิ่งส่งพลังอันสุขสม พญานาคยิ่งใหญ่ล้นคนนิยม ความรื่นรมย์แห่งวัฒนธรรมนำจิตใจ ด้วยศรัทธาในความดีที่หนุนก่อ ทำเพื่อ “พ่อ” แม้เหนื่อยล้าก็ว่าไหว เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทย ในโรงเรียนห่างไกล

ตระเวนชายแดน หน่วยหนึ่งนั้น ตชด. บ้านหนองดู่ เส้นทางสู่ถิ่นนั้นไกลเหลือแสน ผ่านทุ่งนาป่ายางดินแดงแดน แต่ทดแทนด้วยรอยยิ้มอันพิมพ์ใจ เหล่าเด็กน้อยบอกคอยหมอจะมาหา  เหล่าปู่ย่าเจ็บป่วยไข้ ให้ช่วยเหลือ เหล่าเจ้าบ้านในพื้นที่ที่จุนเจือ ช่วยโอบเอื้องานสำเร็จเสร็จตามวาร ออกจากถิ่นผ่านแม่น้ำนามสองสี สู่พื้นที่ท่าอุเทนพุทธสถาน สักการะพระธาตุธรรมนำวิญญาณ น้อมสืบสานกรรมดีสู่แผ่นดิน หน่วยที่สอง “ชูทิศวิทยา” ยามฟ้ารุ่ง พวกเรามุ่งตามโขงกระแสสินธุ์ แสงสีทองส่องสาดมาศยลยินธ์ นกผกผินบินคู่สู่เส้นทาง ผู้คนรอเรารักษาคราป่วยไข้ อีกความรู้ส่งเสริมให้ไม่เว้นว่าง เพื่อคนไทยสุขภาพดีในทุกทาง ช่วยกันสร้าง “ยิ่งให้…ยิ่งได้” ให้ขจร เราหน่วยแพทย์พระราชทานองค์เทพรัตน์ พร้อมเพรียงจัดสามัคคีก่อตามพ่อสอน ยามเหน็ดเหนื่อยแสงแรงจ้าของภากร มิอาทรเหมือนพ่อหลวงของปวงไทย สองเท้าเราก้าวย่างตามรอยพ่อ แม้นไปต่อมิอาจเทียบงานพ่อได้ แม้นเส้นทางมิอาจยาวเท่าพ่อไป แต่หัวใจขอเติมก่อตามพ่อเดิน จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ เราบรรลุตามตั้งใจไม่ขัดเขิน จุดประสงค์ที่ตั้งใจไม่ขาดเกิน ร่วมเผชิญความลำบากยากด้วยกัน ขอบคุณท่านผู้ร่วมงานผู้สานต่อ ช่วยกันก่อช่วยกันทำนำสุขสันต์ หมอ พยาบาล เภสัช แลหมอฟัน อีกผู้ประสานสารพันช่วยกันมา อีกวันหนึ่งที่แหงนหน้าขึ้นมองฟ้า น้อมจิตรารำลึกถึงคำนึงหา องค์ภูมิพลมหาปราชญ์ราษฎร์ประชา ถวายความดีที่ทำมาแด่พระองค์” (แพทย์หญิงกนิษฐา กิจสมบัติ ผู้ประพันธ์)