ตื่นตา! ฝูงนกปากห่างบินหากินกลางทุ่งนาเมืองโคราช

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ทุ่งนาบริเวณหมู่บ้านข่อยงาม หมู่ 8 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีฝูงนกปากห่างลงมาหากินในทุ่งนาเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละฝูงจะมีประมาณ 20-50 ตัว สร้างความแปลกตาให้กับชาวนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากนกปากห่างมีขนาดใหญ่กว่านกทั่วๆ ไป ที่หากินอยู่ในบริเวณนี้ ซึ่งโดยปกติจะมีเพียงนกขนาดไม่ใหญ่นัก อาทิ นกกระยางขาว นกกระยางแดง และนกน้ำขนาดเล็กชนิดอื่นๆ

ชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวเปิดเผยว่า ช่วงหน้าแล้งทุกปีจะพบฝูงนกปากห่างจำนวนมากมาหากินบริเวณนี้ เนื่องจากบริเวณอื่นๆ ไม่มีแหล่งน้ำที่มีอาหารของพวกมัน ส่วนบริเวณ ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมานั้น อยู่ใกล้กับลำน้ำบริบูรณ์ ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำมูล ทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปี ชาวนาจึงสามารถปลูกข้าวนาปรังได้ช่วงนี้ ดังนั้นพวกนกปากห่างจึงได้บินมารวมตัวลงหากินกุ้ง หอย ปู ปลา ในทุ่งนากันเป็นจำนวนมาก บางฝูงสามารถพบเห็นได้กว่า 100 ตัว สร้างสีสันให้กับท้องทุ่งนาได้เป็นอย่างดี

สำหรับนกปากห่าง เป็นนกขนาดใหญ่ เมื่อวัดขนาดความยาวขณะกางปีกบิน 2 ข้าง ยาวประมาณ 90 เซนติเมตร เป็นนกที่มักจะชอบอพยพหากินไกล มักพบในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยชอบกินสัตว์น้ำเป็นอาหาร เช่น กุ้ง หอย ปู และปลา เป็นต้น อีกทั้งนกปากห่างนี้ ถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ด้วย