แม็คโครกระชับสัมพันธ์นักธุรกิจเมียนมา สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการมืออาชีพ ชูศูนย์รวมวัตถุดิบอาหารปลอดภัย สนับสนุนเกษตรกรและเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน

แม็คโคร เดินหน้าสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน ล่าสุด ร่วมกับสหพันธ์สภาหอการค้าฯ เมียนมา จัดงาน “แม็คโคร เมียนมา เน็ตเวิร์คกิ้ง” สร้างเครือข่ายการค้า-ลงทุน กระชับความสัมพันธ์นักธุรกิจเมียนมา พร้อมโชว์วิสัยทัศน์ เน้นศูนย์รวมวัตถุดิบคุณภาพปลอดภัย ใส่ใจชุมชน ผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตอย่างยั่งยืน ก่อนเปิดสาขาอย่างเป็นทางการในกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ในไตรมาสแรกปี 2563

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมียนมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่ดีและเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยว นักลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันแม็คโคร มุ่งทำตลาดในต่างประเทศมากขึ้น และมีแผนเปิดสาขาในเมียนมา โดยได้ดำเนินการศึกษาตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการจัดงาน แม็คโคร เมียนมา เน็ตเวิร์คกิ้ง ที่สหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา (UMFCCI) เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความตั้งใจจริงของเราในการเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ และผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

“สาขาแรกของแม็คโครในเมียนมา ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองย่างกุ้ง ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ด้วยปัจจัยบวกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ความตกลงการค้าที่เกิดขึ้นในอาเซียน นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของเมียนมา การลงทุนขนาดใหญ่ของต่างชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ฯลฯ ช่วยดึงนักท่องเที่ยว นักลงทุนจากทั่วโลก เป็นโอกาสสำคัญในการเติบโตของผู้ประกอบการรายย่อย หรือเอสเอ็มอีในเมียนมา ขณะเดียวกัน แม็คโครยังคำนึงถึงการสร้างความยั่งยืน ด้วยการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง คาดว่าสาขาแรก จะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรมาสแรกปี 2563”

สำหรับ “แม็คโคร เมียนมา เน็ตเวิร์คกิ้ง” จัดขึ้น ณ มิงกาลาฮอลล์ สหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา (Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry : UMFCCI) ณ กรุงย่างกุ้ง โดยมี นาย U Zaw Min Win ประธานสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา ให้การต้อนรับ ร่วมด้วย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร และผู้บริหารแม็คโครประจำเมียนมา ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ นำเสนอความมุ่งมั่นในมิติต่างๆ ของแม็คโคร เฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกร การจ้างแรงงานท้องถิ่น และการช่วยเหลือชุมชน

ทั้งนี้ เมียนมา เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในเอเชีย โดยธนาคารโลกคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจเมียนมาจะฟื้นตัวและเติบโตได้ร้อยละ 6.6 ภายในปีงบประมาณ 2563-2564 เนื่องจากการลงทุนจากภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจครั้งสำคัญของเมียนมาในช่วงที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินการอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันแม็คโครมีสาขาในประเทศไทย 133 สาขา และในประเทศอื่นๆ อีก 6 สาขา แบ่งเป็น กัมพูชา 2 สาขา อินเดีย 3 สาขา จีน 1 สาขา