นักวิจัยแม่โจ้ พบใช้ยิปซัมสังเคราะห์ปรับปรุงดิน ช่วยพืชโตไว ให้ผลผลิตสูง

นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟผ.) ศึกษาวิจัยการใช้ยิปซัมสังเคราะห์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พบว่ายิปซัม เป็นวัสดุปรับปรุงดินชั้นเยี่ยม ช่วยให้พืชโตไว ได้ผลผลิตดี ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร อาจารย์/นักวิจัย สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เปิดเผยว่า “จากการศึกษาวิจัยและทดลองใช้ยิปซัมสังเคราะห์ในการปลูกอ้อย ข้าวโพด และถั่วลิสง มากว่า 4 ปี พบว่า ยิปซัมสังเคราะห์มีคุณสมบัติเป็นวัสดุปรับปรุงดินชั้นเยี่ยม ยิปซัมไม่ใช่ปุ๋ยแต่เป็นแคลเซียมซัลเฟต เป็นธาตุอาหารตัวหนึ่ง ที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช มีกลไกพิเศษในการแยกตัวหลังจากการไถกลบไปในดินแล้วเมื่อละลายน้ำ แคลเซียมและกำมะถันจะแยกออกจากกัน ค่อยๆ เคลื่อนตัวลงไปกับน้ำใต้ดินสู่ดินชั้นล่าง ในระดับราก ทำให้รากของพืชสามารถเจริญเติบโตยาวได้เพิ่มขึ้น เมื่อรากยาวกว่าเดิม พืชจึงสามารถหาอาหารได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เพิ่มผลผลิตได้มาก และยังลดการใช้สารเคมีได้อีกด้วย นอกจากนั้น ได้มีการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร ยังพบว่า ยิปซัมไม่ได้เพิ่มโลหะหนักในดิน ทำให้ไม่เพิ่มปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแน่นอน ดังนั้น การใช้ยิปซัมสังเคราะห์มาใช้ จึงเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพดิน ช่วยเพิ่มผลผลิต ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น”

ท่านที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (097) 918-9981 หรือ LINE ID:  pathipan-noi